De Rechtbank Den Haag heeft op 8 augustus 2019 uitspraak gedaan over een verzoek tot verklaring voor recht dat de testateur ten tijde van het maken van zijn uiterste wil wilsonbekwaam was en dat zijn testament daarom nietig is.

Verzoekster vraagt de rechtbank om voor recht te verklaren dat de heer A ten tijde van het maken van zijn uiterste wil in of rond april 2018 wilsonbekwaam was en dat het (laatste) testament van A daarom nietig is.

Verzoek verklaring voor recht dat nog levende testateur ten tijde van het maken van zijn testament wilsonbekwaam was en dat zijn testament daarom nietig is.

De procedure tot het verkrijgen van een verklaring voor recht en de procedure om te komen tot vernietiging van een testament zijn geen verzoekschriftprocedures maar dagvaardingsprocedures.

De rechter overweegt als volgt.

De rechter overweegt dat de procedure tot het verkrijgen van een verklaring voor recht en de procedure om te komen tot vernietiging van het testament, geen verzoekschriftprocedures maar dagvaardingsprocedures zijn.

Een verklaring voor recht kan in een verzoekschriftprocedure slechts worden gegeven indien dat verzoek voldoende rechtstreeks verband houdt met het hoofdverzoek.

In deze zaak is dat niet het geval.

Dit impliceert dat de onderhavige procedure, gelet op het bepaalde in artikel 69 Rv, dient te worden voortgezet volgens de regels die gelden voor de dagvaardingsprocedure.

Onduidelijk is echter wie alsdan als gedaagde partij aangemerkt dient te worden.

Aangezien een testament tot stand komt door een eenzijdig ongerichte rechtshandeling en pas werking heeft vanaf het moment dat de testateur is overleden, is een tegenpartij thans nog niet aan te wijzen.

Bovendien kan nietigverklaring van het testament naar het oordeel van de rechtbank pas aan de orde zijn nadat de heer A is overleden.

Gelet op het vorenstaande ziet de rechter geen aanleiding deze procedure door te verwijzen naar de dagvaardingsprocedure en zal zij het verzoek afwijzen.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat

Heeft u een vraag aan onze advocaat nietig testament over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de rechtsgeldigheid of uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme of over de wilsbekwaamheid van de erflater ten tijde van het opmaken van het testament, belt u dan gerust onze advocaat nietig testament op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de rechtsgeldigheid van een testament of over de nietigheid of vernietigbaarheid van een testament, bezoek dan onze website over het testament. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over het erfrecht, bezoek dan onze website. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over ons advocatenkantoor? Klik dan hier.