Erfrecht. Executele. Beheer. Welke kosten kan de executeur ten laste van de nalatenschap brengen? Legitieme. Schenking. Giften aan kleinkinderen. Bewijslast.

Het Gerechtshof Den Haag heeft op 9 november 2021 uitspraak gedaan over de vraag welke kosten de executeur ten laste van de nalatenschap kon brengen en vervolgens over de bewijslast van een gestelde schenking aan kleinkinderen gedaan in verband met de vaststelling van de legitieme. Dochter 1 en dochter 2 zijn de dochters van de [...]

By |2022-02-28T02:29:33+01:0028 februari 2022|

Procesrecht. Bewijsrecht. Samenlevingsovereenkomst. Dwingende bewijskracht van een notariële akte. Tegenbewijs. Zorgplicht notaris. Alimentatiebeding. Klachtplicht.

De Rechtbank Oost-Brabant heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de dwingende bewijskracht van een notariële akte betreffende een samenlevingsovereenkomst.   Eiser had een affectieve relatie met mevrouw A en heeft met haar samengewoond. Eiser en A hebben zich tot de notaris gewend voor het laten opstellen van een samenlevingsovereenkomst en testamenten. Op 22 december [...]

By |2022-02-21T03:42:16+01:0021 februari 2022|

Erfrecht. Uitleg van een testament. Overgangsrecht. Opeisen van erfdeel. Verjaring. De rechtsvordering met betrekking tot erfdeel in de nalatenschap verjaart na verloop van twintig jaar.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 8 februari 2022 uitspraak gedaan over de vraag of de rechtsvordering met betrekking tot het opeisen van het erfdeel in de nalatenschap was verjaard. De grief van appellanten richt zich tegen de afwijzing van hun vordering op vader met betrekking tot hun erfdeel in de nalatenschap van moeder. Volgens appellanten [...]

By |2022-02-14T06:15:06+01:0014 februari 2022|

Erfrecht. Is een gebruiksvergoeding aan de nalatenschap verschuldigd wegens het gebruik van de woning van erflaatster? Gemaakte kosten aan woning. Toetsing. Redelijkheid en billijkheid.

De Rechtbank Gelderland heeft op 24 november 2021 uitspraak gedaan over de vraag of de gedaagde een gebruiksvergoeding aan de nalatenschap verschuldigd was wegens het gebruik van de woning van de erflaatster door gedaagde. Eisers stellen dat gedaagde een gebruiksvergoeding aan de nalatenschap verschuldigd is van € 1.114,48 per maand, te rekenen vanaf 16 mei [...]

By |2022-02-07T03:17:33+01:007 februari 2022|
Go to Top