Testament van invloed op begunstiging levensverzekering?

In één van onze zaken die is onderworpen aan cassatie heeft inmiddels de advocaat-generaal geconcludeerd, dat wil zeggen zij heeft een opinie c.q. advies geschreven voor de Hoge Raad. Lees hier de hele conclusie. Het volgende is aan de orde. Twee dochters zijn door hun vader onterfd. De huidige partner van de vader is de [...]

By |2018-05-29T12:58:15+01:0029 mei 2018|

Inroepen van de legitieme. Onrechtmatig handelen van de executeur? Afstand van recht? Rechtsverwerking?

Van onze advocaat legitieme. Het Gerechtshof Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over het inroepen van de legitieme. Heeft ene broer als executeur onrechtmatig gehandeld jegens de andere, onterfde broer doordat het saldo van de nalatenschap(pen) is verdeeld onder de erfgenamen zonder voldoening van de legitieme? Was sprake van afstand van recht? Of van [...]

By |2018-05-26T05:39:44+01:0026 mei 2018|

Mag de executeur dan toch verdelen?

De wet regelt dat een executeur die klaar is met zijn werk, zij beheer beëindigd en de goederen (het geld) ter beschikking van de erfgenamen stelt. De erfgenamen zijn vervolgens bevoegd tot verdeling, niet de executeur. Toch oordeelde de kantonrechter te Alkmaar als volgt: In casu was er een executeur en één erfgenaam die niet [...]

By |2018-05-25T14:15:17+01:0025 mei 2018|

Tegenstrijdig belang van de erfgenaam als executeur en als erfgenaam?

Van onze advocaat executeur. De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 14 februari 2018 uitspraak gedaan over de vraag of er een tegenstrijdig belang bestond van de gedaagde als executeur en als erfgenaam. Partijen zijn erfgenamen van moeder en hebben schulden aan nalatenschap. Aan derde broer (met verstandelijke beperking) is in testament legaat toekend. Tegenstrijdige belangen van [...]

By |2018-05-15T05:32:06+01:0015 mei 2018|

Onttrekken van gelden uit erfenis. Verzwijging of lening? Kwijtschelding? Bewijs en bewijslastverdeling. Verbeurdverklaring van erfdeel.

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 11 oktober 2017 uitspraak gedaan over de verzwijging van goederen en onttrekking van gelden uit een nalatenschap en over het leveren van bewijs hiervan. Voor het overlijden van erflater zijn er bedragen overgeboekt naar gedaagde. Volgens de erfgenamen (eisers) moeten deze bedragen worden aangemerkt als [...]

By |2018-05-11T06:20:03+01:0011 mei 2018|

Schenking onder uitsluitingsclausule. Is een voorschot op een erfenis gelijk te stellen met een verkrijging krachtens erfrecht?

Van onze advocaat erfrecht. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 19 september 2017 uitspraak gedaan over de vraag of een voorschot op een erfdeel gelijk te stellen is met een verkrijging krachtens erfrecht. Voor zover de vrouw heeft willen betogen dat een voorschot op een erfenis gelijk is te stellen aan een verkrijging krachtens erfrecht waarop [...]

By |2018-05-05T06:08:55+01:005 mei 2018|
Go to Top