Erfrecht. Mantelzorg. Overboekingen van bankrekeningen van erflater. Pinpasopnames. Misbruik van omstandigheden? Normaal uitgavenpatroon? Levensonderhoud. Bewijs.

De Rechtbank Gelderland heeft onlangs uitspraak gedaan over de vraag of overboekingen en pinpasopnames van de bankrekeningen van de erflater onrechtmatig waren. Erflater is de op 26 juli 2022 overleden vader van eiser (hierna: erflater). Gedaagde is de nicht van erflater (haar moeder is de zus van erflater). Sinds 1997 was gedaagde mantelzorger voor erflater. [...]

By |2024-04-24T07:03:40+01:0024 april 2024|

Erfrecht. Uitvaart. Crematie. Uitleg van de laatste wil van de erflater. Wat dient er te gebeuren met het as van de erflater? Wet op de Lijkbezorging. Afgifte. Bestemming.

De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft onlangs uitspraak gedaan over de vraag wat er na de crematie diende te gebeuren met het as van de erflater. Aanleiding voor deze voor partijen emotionele zaak is het overlijden van erflater, de zoon van gedaagde en de (ex-)partner van eiser. Een belangrijk onderwerp van deze procedure is wat er met [...]

By |2024-04-16T07:30:02+01:0016 april 2024|

Erfrecht. Onrechtmatige daad. Informatieverstrekking door familieleden over crematie. Opzettelijke verzwijging? Immateriële schadevergoeding. Causaal verband. Toetsing.

De Rechtbank Rotterdam heeft onlangs uitspraak gedaan over de vraag of een opzettelijke verzwijging door familieleden tegenover een ander familielid over de crematie van een ouder een onrechtmatige daad was. Partijen, broer en zus, hebben al jarenlang een verstoorde relatie. Hun vader is op 12 oktober 2020 overleden in het ziekenhuis in het bijzijn van [...]

By |2024-04-08T08:31:12+01:008 april 2024|

Erfrecht. Vereffening. Afwikkeling van een complexe nalatenschap. Gronden voor de benoeming van een vereffenaar. Verstoorde familieverhoudingen. Toetsingsmaatstaf.

De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft onlangs uitspraak gedaan over de gronden voor de benoeming van een vereffenaar. De broer en zus (verzoekers) zijn kinderen van de heer A (erflater, hierna: vader) en mevrouw B (erflater, hierna: moeder). Vader is in 2016 overleden. Moeder is in 2022 overleden Broer (verzoeker) stelt dat sinds het overlijden van moeder [...]

By |2024-04-03T08:38:24+01:003 april 2024|
Go to Top