Erfrecht. Hoger beroep kort geding. Executiegeschil. Beslagrecht. Beslag op nalatenschap in verband met betwisting van testament. Vordering tot opheffing van beslag. Toetsing.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 29 maart 2022 uitspraak gedaan over de vraag of een beslag op nalatenschap diende te worden opgeheven. Bij dagvaarding van 29 juli 2021 hebben geïntimeerden het onderhavige kort geding tegen appellante aanhangig gemaakt. Hierin stellen geïntimeerden dat zij de wettige erfgenamen van de erflater zijn en dat er geen grond [...]

By |2022-05-30T08:42:59+01:0030 mei 2022|

Erfrecht. Lening. Verjaring van vordering uit hoofde van lening tussen erfgenamen. Beperkende werking van redelijkheid en billijkheid? Objectieve verjaringstermijn.

De Advocaat-Generaal bij het Parket bij de Hoge Raad heeft op 1 april 2022 de vraag besproken of een beroep op verjaring van een vordering uit lening tussen erfgenamen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar was. Deze zaak betreft een geschil tussen erfgenamen. Het hof heeft geoordeeld dat het beroep van erfgenaam op verjaring [...]

By |2022-05-23T07:11:55+01:0023 mei 2022|

Erfrecht. Geschil over afgifte van een legaat. Echtelijke woning. Executele. Vrijwaring. Hoofdelijke aansprakelijkheid. Hypotheekschuld. Wettelijk vruchtgebruik. Vervaltermijn.

De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 23 maart 2022 uitspraak gedaan over een geschil over de afgifte van een legaat.   Erflaatster is in 2019 overleden. Hiermee werd haar huwelijk met gedaagde ontbonden. Erflaatster heeft over haar nalatenschap beschikt bij testament van 11 juli 2019. In dit testament heeft zij haar vier kinderen benoemd tot erfgenaam. [...]

By |2022-05-18T11:00:41+01:0018 mei 2022|

Erfrecht. Verdeling nalatenschap. Legitieme. Giften. Toestemmingsvereiste van echtgenoot voor doen van giften. Vernietiging van de schenkingen? Ongebruikelijke en bovenmatige giften. 

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 8 februari 2022 uitspraak gedaan over het toestemmingsvereiste van de echtgenoot voor het doen van giften. Deze zaak betreft de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap van de vader van appellanten en de moeder van geintimeerden, en de verdeling de nalatenschap van de moeder van geintimeerden. De vader van appellanten is na [...]

By |2022-05-09T02:46:15+01:009 mei 2022|

Erfrecht. Internationaal erfrecht. IPR. Erfrechtverordening. Toepasselijk recht. Laatste gewone verblijfplaats van erflater. Nauwe en duurzame band. Toetsing.

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 22 maart 2022 uitspraak gedaan over de vraag welk laatste gewone verblijfplaats van erflater was bij de bepaling van het toepasselijke op grond van de Erfrechtverordening. In 2017 is in E op zeventigjarige leeftijd overleden de erflater. De erflater is in 1946 in Nederland geboren en bezat tot zijn overlijden [...]

By |2022-05-02T08:20:47+01:002 mei 2022|
Go to Top