Rechtsbijstand. Recht op vrije advocaatkeuze. EU-richtlijnen. Wft. Is een beperking op de vrije advocaatkeuze mogelijk door een rechtsbijstandsverzekeraar? Toetsing. Kifid.

De Advocaat-Generaal bij het Parket van de Hoge Raad heeft enige tijd geleden het recht op een vrije advocaatkeuze besproken. Recht op vrije advocaatkeuze. Is een beperking op de vrije advocaatkeuze mogelijk door een rechtsbijstandsverzekeraar? De A-G concludeert als volgt. Juridisch kader: rechtsbijstandverzekering en recht op vrije advocaatkeuze. Richtlijn 87/344/EEG (hierna: Richtlijn 87/344) voorziet in harmonisatie van [...]

By |2022-04-01T02:23:55+01:0030 maart 2022|

Erfrecht. Executele. Ontslag van de executeur op grond van gewichtige redenen. Maatstaf. Toetsingsnorm. Verstoorde relatie met erfgenamen. Wantrouwen.

De Advocaat-Generaal bij het Parket bij de Hoge Raad heeft op 26 maart 2021 de gronden besproken voor toewijzing van een verzoek tot ontslag van de executeur op grond van gewichtige redenen wegens een verstoorde relatie met de erfgenamen. Tussen de erfgenamen bestaan meningsverschillen over de wijze waarop één van hen, bij testament aangewezen als [...]

By |2022-03-21T04:53:20+01:0021 maart 2022|

Erfrecht. Incidentele vordering. Bevoegdheid van de rechter. Vaststelling van de overbedelingsvordering bij een ouderlijke boedelverdeling. Legitieme. Oud recht.

De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 3 november 2021 uitspraak gedaan over de bevoegdheid van de rechter bij een incidentele vordering ter vaststelling van de overbedelingsvordering bij een ouderlijke boedelverdeling. Eiseres en gedaagde zijn zus en broer van elkaar. Met nog vijf broers/zussen zijn zij de kinderen van wijlen erflater (hierna: erflater) en wijlen erflaatster (hierna: [...]

By |2022-03-15T08:23:46+01:0015 maart 2022|

Erfrecht. Afwikkeling afgifte van legaat aan echtgenote van erflater. Berekening van de omvang en waarde van het legaat. Rente. Kosten van executele. Heroverweging rechter?

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 27 oktober 2021 uitspraak gedaan over de berekening van de omvang en de waarde van een legaat en of de afwikkelingskosten daarvan kosten van de executele waren. Deze zaak gaat over de afwikkeling van een legaat dat een (inmiddels overleden) man bij testament aan zijn echtgenote - de stiefmoeder van [...]

By |2022-03-07T08:23:09+01:007 maart 2022|
Go to Top