Koop van een appartement. Non-conformiteit? Ongeschikt voor normaal gebruik? Ouderdomsclausule. Klachtplicht.

Van onze advocaat contractenrecht. De Rechtbank Den Haag heeft op 6 december 2017 uitspraak gedaan over de non-conformiteit bij de koop van een appartement. Non-conformiteit? Ongeschikt voor normaal gebruik? Ouderdomsclausule. Klachtplicht. Volgens de verkoper moet de vordering van de koper reeds worden afgewezen, omdat de koper niet tijdig over het beweerde gebrek aan de bovenwoning [...]

By |2018-06-25T10:38:57+01:0024 juni 2018|

Verzoek om alsnog beneficiair te mogen aanvaarden. Bekendheid met schuld?

Van onze advocaat erfrecht. De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft op 20 februari 2018 uitspraak gedaan over een verzoek om alsnog beneficiair te mogen aanvaarden. Bekendheid met schuld? Vijf van de zes erfgenamen, kleinkinderen van erflaatster, hebben zuiver aanvaard wanneer de executeur een brief ontvangt met een vordering op basis van een onderhandse akte van geldlening van [...]

By |2018-06-23T02:56:05+01:0023 juni 2018|

Voorwaardelijke verdeling van een nalatenschap door de rechter.

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 14 februari 2018 uitspraak gedaan over een voorwaardelijke verdeling van een nalatenschap door de rechter. Bij het overlijden van erflater op 27 december 2006 zijn op grond van de in zijn testament van toepassing verklaarde wettelijke verdeling alle goederen van zijn nalatenschap toegedeeld aan erflaatster [...]

By |2018-06-17T04:52:30+01:0017 juni 2018|

Wilsonbekwaamheid van erflaatster? Stoornis van de geestvermogens? Is de wilsverklaring onder invloed van de geestelijke stoornis gedaan? Nietig testament? Onderzoek deskundigen.

Van onze advocaat kindsdeel. Het Gerechtshof Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of de erflaatster als testateur wilsonbekwaamheid was en het testament daarom nietig was. Bij testament, verleden op 1 augustus 2011 bij erflaatster thuis ten overstaan van notaris W, in aanwezigheid van twee getuigen, heeft erflaatster over haar vermogen beschikt. [...]

By |2018-06-09T04:50:20+01:009 juni 2018|

Beroepsaansprakelijkheid notaris. Waarschuwingsplicht jegens projectontwikkelaar met betrekking tot risico’s verbonden aan de gestelde zekerheden? Borgstelling.

Van onze advocaat contractenrecht. De Rechtbank Limburg heeft op 7 maart 2018 uitspraak gedaan over de beroepsaansprakelijkheid van een notaris. Had de notaris een waarschuwingsplicht jegens de projectontwikkelaar met betrekking tot de risico’s verbonden aan de gestelde zekerheden? Geen beroepsaansprakelijkheid notaris. Geen waarschuwingsplicht jegens projectontwikkelaar met betrekking tot risico’s verbonden aan zekerheden omdat deze liggen [...]

By |2018-06-03T05:24:21+01:003 juni 2018|

Is het voor het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot dwingend voorgeschreven om jaarlijks verplicht opgave te doen?

Van onze advocaat erfrecht. De Rechtbank Gelderland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of het voor het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot dwingend voorgeschreven is om jaarlijks verplicht opgave te doen. Kernvraag in het onderhavige geschil is of de langstlevende jegens de erfgenaam gehouden is met betrekking tot de nalatenschap van erflater [...]

By |2018-06-02T06:07:00+01:002 juni 2018|
Go to Top