Advocaat VvE

Heeft u een probleem met de VvE (Vereniging van Eigenaars) en komt u er onderling niet uit? Bijvoorbeeld als er geen toestemming wordt gegeven voor een bepaalde verbouwing? Of als u een besluit wilt laten vernietigen? In dat geval kunt u gebruikmaken van de diensten van onze advocaat VvE. Deze is op de hoogte van de uitgangspunten van de wet en zorgt er dus voor dat uw zaak steunt op een stevige fundatie.

De advocaat VvE kan u helpen op tal van gebieden die vallen binnen het appartementsrecht. Daarbij moet u denken aan een geschil over de bijdrage in de kosten, het modelreglement, de splitsingsakte en de vernietiging of nietigheid van een besluit van de VvE. Het appartementsrecht is een rechtsgebied op zich, dat geheel eigen expertises behoeft. Onze advocaat helpt u bij deze specifieke zaken. Stel hier uw vragen via het contactformulier.

Wat is het belang van de VvE?

Wanneer u een appartement koopt, koopt u eigenlijk het appartementsrecht. U krijgt het gebruiksrecht in handen en koopt als het ware een privé-gedeelte van het gebouw. Daarmee bent u automatisch mede-eigenaar van het complex en dus verantwoordelijk voor het gebouw. Die (gezamenlijke) verantwoordelijkheid gaat gepaard met regels en eisen. Deze zijn vastgelegd in de wet.

Zo bent u verplicht om gezamenlijk met andere eigenaars het gebouw te onderhouden. Om ervoor te zorgen dat alle taken en verplichtingen bij iedere eigenaar bekend zijn en worden nageleefd, dient u zich aan te sluiten bij de Vereniging van Eigenaars. De VvE gaat over het beheer van de gemeenschap en zorgt ervoor dat de regels, zoals onder meer vastgelegd in de splitsingsakte, worden nageleefd. Bel ons: 020-3980150.

Wijziging splitsingsakte

Onderlinge afspraken tussen eigenaren worden onder meer vastgelegd in de splitsingsakte. Hierin is de splitsing van een pand in appartementen vastgelegd. Ook dient de akte een tekening te bevatten waarin de grenzen van de verschillende appartementen worden aangeduid. Het wijzigen van de akte van splitsing is vaak aan de orde als de eigenaar nieuwe bouwplannen heeft, bijvoorbeeld de opbouw van een dakterras of de aanbouw van een serre.

Het is echter niet altijd zo dat de splitsingsakte hoeft te worden gewijzigd. De letter van de wet schrijft precies voor wanneer dat wel en niet aan de orde is. Als lid van de VvE is het soms lastig te beoordelen wanneer dat noodzakelijk is. Dan biedt een advocaat VvE uitkomst. Hij, of zij weet wanneer een wijziging noodzakelijk is en wat daarvoor gedaan moet worden. Zo staat u op juridisch vlak altijd sterk. Neem contact met ons op: 020-3980150.

Vernietiging of nietigheid besluit VvE

Het kan ook voorkomen dat u het niet eens bent met een besluit van de VvE. In zo’n geval is haast geboden, want u bent verplicht om binnen één maand een verzoek moet indienen tot vernietiging. Omdat de jurisprudentie op dit gebied zeer uitgebreid is, kan dat voor problemen zorgen. Snel contact opnemen met een advocaat is dan ook geboden.

Een besluit laten vernietigen is echter weer iets anders dan een besluit nietig laten verklaren. Een besluit kan nietig zijn wegens strijd met de wet of de splitsingsakte. Een nietig besluit bestaat in zekere zin niet en u hoeft dan niet op de termijn te letten, in tegenstelling tot bij een vernietiging. Wel moet u de rechter vragen om te bevestigen dat een besluit nietig is. Ook hierbij helpt onze advocaat u graag.

Stel uw vragen aan onze advocaat

Loopt u tegen een probleem aan waarbij u de specialistische hulp van een van onze professionals goed kunt gebruiken? Neem dan contact op met ons kantoor in Amsterdam door te bellen naar 020 3980150. Onze advocaat legt u graag uit wat hij of zij voor u kan betekenen. U kunt ook uw vraag stellen via het contactformulier.