Nederlands rechter bevoegd op grond van de EEX Vo II?

Van onze advocaat contractenrecht. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 23 mei 2017 uitspraak gedaan over de bevoegdheid van de Nederlandse rechter op grond van de EEX Vo II. De advocaat van appellant heeft in eerste aanleg kort samengevat gevorderd dat W bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, wordt veroordeeld tot betaling aan appellant van € 29.423,36 [...]

By |2017-09-25T05:58:00+01:0025 september 2017|

Vernietiging van een earn-out beding in een overeenkomst tot overdracht van aandelen?

Van onze advocaat bedrijfsovername. De Rechtbank Amsterdam heeft op 10 mei 2017 uitspraak gedaan over de vernietiging van een earn-out beding in een overeenkomst tot overdracht van aandelen? Bij de beoordeling van de rechtsgeldigheid van de in reconventie gevorderde gedeeltelijke vernietiging van de koopovereenkomst, aldus dat de earn out-regeling vervalt, wordt vooropgesteld dat deze vordering, [...]

By |2017-09-22T05:42:51+01:0022 september 2017|

Non-conformiteit bij koop woning? Normaal gebruik mogelijk?

Van onze advocaat contractenrecht. Op 4 juli 2017 heeft het Gerechtshof Amsterdam uitspraak over de non-conformiteit bij de koop van een woning (appartementsrecht) en de vraag of een normaal gebruik van het appartement door de gestelde non-conformiteit nog wel mogelijk was. De serre van het appartement bleek verzakt te zijn. Het gaat in deze zaak [...]

By |2017-09-18T06:47:33+01:0018 september 2017|

Beoordelingskader van bestuurdersaansprakelijkheid

Van onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 30 mei 2017 in de uitspraak het beoordelingskader van bestuurdersaansprakelijkheid nader toegelicht. Bestuurdersaansprakelijkheid. Beoordelingskader. Indien een vennootschap tekortschiet in de nakoming van een verbintenis of een onrechtmatige daad pleegt, is uitgangspunt dat alleen de vennootschap aansprakelijk is voor daaruit voortvloeiende schade. Onder bijzondere omstandigheden is evenwel, [...]

By |2017-09-13T06:29:16+01:0013 september 2017|

Wel of geen daden van zuivere aanvaarding?

Het Hof Den Haag heeft op 29 augustus 2017 nog eens besproken wat wel en niet daden van zuivere aanvaarding zijn. Marie heeft de nalatenschap van haar moeder, zijnde de tweede echtgenote van de vader van Piet, beneficiair aanvaard op 15 juni 2010, althans op die datum is deze verklaring ingeschreven in het boedelregister. Haar [...]

By |2017-09-12T08:31:37+01:0012 september 2017|

De uitkoop van een aandeelhouder en de prijsbepaling van de aandelen

Van onze advocaat aandeelhouder. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 16 mei 2017 uitspraak gedaan over de uitkoop van een aandeelhouder en de waardebepaling van de aandelen. Vereisten bij de uitkoop van een aandeelhouder De advocaat van A heeft zijn vordering gegrond op artikel 2:201a BW. Nu tegen gedaagde is verleend, zal de Ondernemingskamer op grond [...]

By |2017-09-12T07:19:04+01:0012 september 2017|

Bestuurdersaansprakelijkheid uit onrechtmatige daad en het toepasselijke recht (IPR)

Van onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid. De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 31 mei 2017 uitspraak gedaan over het toepasselijke recht bij grensoverschrijdende bestuurdersaansprakelijkheid. De vordering tot schadevergoeding wordt beoordeeld naar Nederlands recht en toegewezen op grond van artikel 6:277 BW. De bestuurder en feitelijk leidinggevende van de onderneming zijn op grond van artikel 4 lid 2 Wet [...]

By |2017-09-05T05:45:53+01:005 september 2017|

Het bekend worden met een schuld van de nalatenschap en de mogelijkheid alsnog beneficiair te kunnen aanvaarden

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 15 juni 2017 uitspraak gedaan over de mogelijkheid, om na zuivere aanvaarding van een erfenis, alsnog beneficiair te kunnen aanvaarden indien blijkt van het bestaan van een schuld die de erfgenaam onbekend was gebleven. Erflater was ten tijde van zijn overlijden gehuwd met verzoekster. Uit [...]

By |2017-09-04T06:48:07+01:004 september 2017|

Vordering tot uitschrijven van een bijzondere aandeelhoudersvergadering

Van onze advocaat aandeelhouder. De Rechtbank Amsterdam heeft op 10 augustus 2017 uitspraak gedaan over een vordering tot het uitschrijven van een bijzondere aandeelhoudersvergadering (bava) waarin kan wordt gestemd over het ontslag van de voorzitter van het bestuur van een onderneming. De advocaat van de aandeelhouders X en Y hebben de voorzieningenrechter verzocht hun machtiging [...]

By |2017-09-01T07:08:21+01:001 september 2017|
Go to Top