Erfrecht. Testament met tweetrapsmaking. Informatie over bezwaard vermogen. Vruchtgebruik. Intering.

De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 24 februari 2021 uitspraak gedaan over de vraag of het recht op informatie over een bezwaarde vermogen bij een testament met een tweetrapsmaking. In 2014 is overleden erflater. Hij was de vader van eisers en woonde samen met gedaagde. Bij testament van 10 september 2009 heeft erflater over zijn nalatenschap [...]

By |2021-05-31T06:03:39+01:0031 mei 2021|

Erfrecht. Verjaring. Verjaring van de rechtsvordering tot afgifte van een legaat. Aanvang van verjaring. Algemene en bijzondere verjaringsregels. Redelijkheid en billijkheid.

De Advocaat-Generaal bij Parket bij de Hoge Raad heeft enige tijd geleden de verjaringsregels besproken, met name met betrekking tot de verjaring van een rechtsvordering tot afgifte van een legaat. Deze zaak betreft de verjaring van de rechtsvordering tot opeising van een legaat. Het hof heeft de objectieve verjaringstermijn van art. 3:306 BW op grond [...]

By |2021-05-24T08:30:55+01:0024 mei 2021|

Erfrecht. Beneficiaire aanvaarding nalatenschap. Verzoek tot benoeming van een vereffenaar. Wantrouwen. Tegenstrijdig belang. Beheer. Deskundigheid. Legitieme.

De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 9 april 2021 uitspraak gedaan over een verzoek tot benoeming van een vereffenaar. Het verzoek strekt tot het benoemen van een vereffenaar. Verzoekers voeren aan dat de verhoudingen tussen de erfgenamen onderling en tussen de erfgenamen en de kinderen die zijn uitgesloten als erfgenaam zijn verstoord. Er is geen onderling [...]

By |2021-05-10T04:59:54+01:0010 mei 2021|
Go to Top