Erfrecht. Geldlening. Lening of schenking? Kosten van levensonderhoud. Morele verplichting? Bewijs.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 25 juni 2020 uitspraak gedaan over de vraag of in een nalatenschap sprake was van een geldlening of van een schenking. Aan vader was door de rechter eerder opgedragen te bewijzen (a) feiten en omstandigheden op grond waarvan blijkt dat vader met zoon is overeengekomen dat de door vader aan [...]