Erfrecht. Zijn de kosten van de uitvaart schulden van de nalatenschap? Zijn de gemaakte notariskosten schulden van de nalatenschap? Wettelijke rente.

De Rechtbank Amsterdam heeft op 11 augustus 2021 uitspraak gedaan over de vraag of de kosten van de uitvaart moesten worden aangemerkt als schulden van de nalatenschap. Eiseres vordert de kosten van de door haar betaalde uitvaart van erflater. Gedaagde betwist dat eiseres deze kosten op de nalatenschap kan verhalen, aangezien zij als niet-erfgenaam opdracht [...]

By |2021-09-27T07:46:07+01:0027 september 2021|

Erfrecht. Verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording voor gevoerd financieel beheer gedurende het leven van erflater? Toetsingskader.

De Advocaat-Generaal bij het Parket van de Hoge Raad heeft op 4 juni 2021 het toetsingskader besproken van de verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording voor gevoerd financieel beheer gedurende het leven van de erflater. Erfrecht. Verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording voor gevoerd financieel beheer gedurende het leven van erflater? [...]

By |2021-09-20T07:14:07+01:0020 september 2021|

Verdeling van een woning. Toedeling. Belangenafweging bij toedeling. Verkoop onroerend goed aan derde? Waardebepaling. Taxatie. Medewerkingsplicht.

De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 4 augustus 2021 uitspraak gedaan over een verdeling van een woning. Eisers beroepen zich op artikel 3:178 lid 1 BW. Hierin is bepaald dat ieder van de deelgenoten te allen tijde verdeling van een gemeenschappelijk goed kan vorderen. Deze bepaling vormt de hoofdregel en de ratio ervan is dat in [...]

By |2021-09-13T10:20:25+01:0013 september 2021|

Erfrecht. Schenking. Misbruik van omstandigheden? Bewijs. Dementie. Omkering van bewijslast?

De Rechtbank Amsterdam heeft op 27 juli 2021 uitspraak gedaan over de vraag of er voldoende bewijs aanwezig was om aan te kunnen nemen dat een schenking onder misbruik van omstandigheden had plaatsgevonden. Eiser stelt dat schenkingen hebben plaatsgevonden als gevolg van misbruik van omstandigheden door gedaagde. Gedaagde betwist dit. Erfrecht. Schenking. Misbruik van omstandigheden? [...]

By |2021-09-06T11:08:58+01:006 september 2021|
Go to Top