Advocaat ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht is een rechtsgebied dat continu in beweging is. Het draait hierin om aansprakelijkheidskwesties van bestuurders en toezichthouders, patenten en inbreuken daarop, beursintroducties, openbare biedingen, fusies en overnames, en surseances en faillissementen. Bij iedere onderneming zijn diverse partijen betrokken, waardoor belangen verschillen. Binnen dit spanningsveld opereert de advocaat in het ondernemingsrecht.

U heeft bijvoorbeeld een geschil met een aandeelhouder, of ruzie over een contract. Dat zijn situaties waarin u precies moet weten wat uw rechten en plichten zijn, en welke koers u het beste kunt varen. Door een beroep te doen op een gespecialiseerde advocaat, staat u in dergelijke situaties sterk. Of u nu aandeelhouder bent, bestuurder, eigenaar, of overnamepartner. Iedereen die te maken krijgt met ondernemingsrecht, kan bij ons terecht. U kunt nog meer informatie vinden op onze speciale website voor het ondernemingsrecht: http://www.advocatenkantoor-ondernemingsrecht.nl/.

Advocaat ondernemingsrecht bij starten onderneming

Wanneer u een vennootschap, stichting of coöperatie start, komt er veel op u af. U krijgt mogelijk te maken met een aandeelhoudersovereenkomst, of oprichtingsovereenkomst. Het opstellen daarvan vergt specialistische kennis, die u waarschijnlijk niet voor handen heeft. En dat is wel van belang, want dergelijke overeenkomsten zijn cruciaal voor uw onderneming. Deze bevatten immers afspraken die bij toekomstige geschillen met belanghebbenden leidend kunnen zijn.

U kunt er dus maar beter voor zorgen dat de overeenkomsten juridisch getoetst zijn door een advocaat met kennis van zaken. Een ondernemingsrecht advocaat is op de hoogte van de wettelijke voorschriften en beschikt over de noodzakelijke kennis. Hij of zij kan u helpen met het advies bij het opstarten van uw eigen onderneming. De advocaten van Brenner kunnen daarbij tevens terugvallen op jarenlange ervaring.

Hulp bij ondernemingsrecht voor bedrijven en ondernemingen

Ook als uw bedrijf eenmaal is opgestart, blijft het belangrijk om op de hoogte te blijven van wetten en regels omtrent het ondernemingsrecht. In de veranderende wereld om ons heen, zijn ook deze logischerwijs aan verandering onderhevig. Oude of achterhaalde kennis is geen kennis, en kan u of uw onderneming op termijn schade berokkenen. Bij juridische situaties wilt u zeker weten dat u sterk staat.

Het kan voorkomen dat u uw bedrijf in de toekomst wilt gaat herstructureren en daar hulp bij nodig heeft. Of dat u advies behoeft bij een geschil tussen aandeelhouders en vennoten. Maar ook bij zaken als het voorbereiden van een aandeelhoudervergadering komt de kennis van uw advocaat ondernemingsrecht van pas. Het zijn slechts een paar voorbeelden, maar het moge duidelijk zijn: om het reilen en zeilen binnen een bedrijf voorspoedig te laten verlopen, kunt u eigenlijk niet zonder.

Ondernemingsrecht bij verkoop, aankoop of fusie

Gaat u een bedrijf verkopen, overnemen of staat er een fusie op stapel? Ook dan is een advocaat ondernemingsrecht eigenlijk onmisbaar. Want hoe de overdracht ook verloopt (aandelentransactie, activa passiva transactie etc.), een juridisch vooronderzoek is essentieel. Dit verschaft u onder meer inzicht in de financiële positie van de onderneming, de status van lopende contracten en de (financiële) verwachtingen voor de lange en korte termijn. Ook hier geldt weer dat het van belang is om u te omringen met specialistische en vakkundige mensen, die u van gedegen advies kunnen voorzien. Daarom wordt in dergelijke situaties altijd aangeraden om gebruik te maken van een ondernemingsrecht advocaat. Uiteraard geldt dit ook in het geval van zaken rondom bestuurdersaansprakelijkheid en juridische procedures, zoals een kort geding of hoger beroep.

Advocaat met ervaring tegen scherpe prijs

Wanneer u kiest voor juridische hulp van Brenner, kiest u voor een advocaat die over actuele en specialistische kennis beschikt. Daarnaast beschikken onze ondernemingsrecht advocaten over de noodzakelijke ervaring, opgedaan door veel te procederen en te adviseren. Ons advies is op maat gesneden en altijd toegespitst op uw situatie. Onze advocaat ondernemingsrecht adviseert u goed, tegen een scherpe, situatie-afhankelijke prijs. Heeft u vragen, of wilt u meer weten over wat onze advocaten voor u of uw bedrijf kunnen betekenen? Bel dan even, of stuur een mail: secretariaat@brenneradvocaten.nl.