Erfrecht. Vereffening. Privatieve bevoegdheid van de vereffenaar. Is de vordering op de nalatenschap uit geldlening verjaard? Gedwongen schuldtoerekening.

De Rechtbank Midden-Nederland heeft onlangs uitspraak gedaan over de vraag of een vordering op de nalatenschap uit een geldlening was verjaard. Eiseres en gedaagde 2 zijn de kinderen van erflater en erflaatster en zij zijn ook de enige erfgenamen van erflaatster. Op 24 september 2020 is de vereffenaar benoemd in de nalatenschap van erflater. Eiseres [...]

By |2024-03-25T11:23:34+01:0025 maart 2024|

Erfrecht. Gift. Schenking. Wat is het verschil tussen gift en schenking? Wanneer is sprake van een gift? Economische eigendom. Titel. Vermogensverschuiving. Bevoordelingsbedoeling.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft onlangs uitspraak gedaan over het verschil tussen een gift en een schenking. De erflaatster is overleden op 8 februari 2018 met achterlating van haar geregistreerde partner (appellant) als haar enige erfgenaam. De rechtbank heeft als vaststaand aangenomen dat erflaatster de economische eigendom van de aandelen in B had en dat die [...]

By |2024-03-19T08:58:38+01:0019 maart 2024|

Erfrecht. Vervallen erfdeel. Is er sprake van aanwas? Aanwas naar evenredigheid? Uitleg van een testament. Making in testament. Ouderlijke boedelverdeling. Overgangsrecht. Toetsing.

De Rechtbank Noord-Holland heeft onlangs uitspraak gedaan over de vraag of sprake was van aanwas bij het vervallen van een erfdeel. Aan zijn vorderingen legt eiser het volgende ten grondslag. Eiser en gedaagdenzijn op grond van het testament de enige erfgenamen van erflater. Omdat vader en moeder zijn gescheiden, is de making in het testament ten behoeve van moeder [...]

By |2024-03-11T08:49:09+01:0011 maart 2024|

Erfrecht. Opzettelijk verzwijgen van tot de gemeenschap behorende goederen. Verbeuren van aandeel in nalatenschap aan andere deelgenoten. Stelplicht en bewijslast. Bewijs. Toetsing.

De Rechtbank Noord-Holland heeft onlangs uitspraak gedaan over de vraag of sprake was van het opzettelijk verzwijgen van tot de nalatenschap behorende goederen. Partijen zijn de kinderen en erfgenamen van hun overleden moeder. Deze zaak draait voornamelijk om de vraag of gedaagde de aanwezigheid van een tot de nalatenschap van de moeder behorend contant geldbedrag [...]

By |2024-03-04T07:45:18+01:004 maart 2024|
Go to Top