Erfrecht. Kort geding. Executiegeschil. Legitieme. Informatieverstrekking aan de legitimaris. Niet nakoming van een vonnis ter verstrekking van gegevens. Verbeuren van dwangsom.

De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 25 augustus 2021 uitspraak gedaan over de vraag of dwangsommen waren verbeurd wegens het niet nakomen van een vonnis tot overlegging van informatie ter berekening van de legitieme. Waar gaat dit kort geding over? De vader van verweerder, wijlen de heer A , is in 2015 overleden. Vader heeft bij [...]

By |2021-11-29T06:13:32+01:0029 november 2021|

Erfrecht. Zuivere aanvaarding. Stilzwijgende aanvaarding van een nalatenschap door het zich ondubbelzinnig en zonder voorbehoud gedragen als erfgenaam door het verrichten van betalingen?

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 5 oktober 2021 uitspraak gedaan over de vraag of er sprake was van stilzwijgende zuivere aanvaarding van een nalatenschap door het zich ondubbelzinnig en zonder voorbehoud gedragen als erfgenaam door het verrichten van betalingen aan een advocaat. Appellant stelt dat hij zich niet als een zuiver aanvaard hebbend erfgenaam heeft [...]

By |2021-11-22T06:11:54+01:0022 november 2021|

Erfrecht. Verdeling van een nalatenschap. Inbreng. Levering van een legaat. Rente over de inbreng van een legaat. Verrekening bij verdeling.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 19 oktober 2021 uitspraak gedaan over de vraag of rente verschuldigd was over de inbreng van een legaat. Deze zaak betreft de verdeling van een nalatenschap. Partijen zijn broers en zussen van elkaar. Hun moeder is overleden op 13 juli 1999. Partijen zijn ieder erfgenaam en voor 1/5 deel gerechtigd [...]

By |2021-11-15T11:09:10+01:0015 november 2021|

Erfrecht. Legitieme. In aanmerking te nemen giften. Inkorting. Volgorde van inkorting. Wettelijke rente bij verzuim bij uitbetaling van de legitieme. Ingebrekestelling.

Het Gerechtshof Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de inkorting van giften bij een tekort van de nalatenschap tot uitbetaling van de legitieme. Appellanten hebben tevens een beroep gedaan op hun legitieme portie in de nalatenschap van erflaatster. Deze legitieme portie bedraagt de helft van de waarde waarover de legitieme porties worden [...]

By |2021-11-08T07:55:05+01:008 november 2021|

Erfrecht. Verdeling nalatenschap. Lening of schenking? Stelplicht en bewijslast. Omkering bewijslast? Misbruik van omstandigheden? Afhankelijkheidsrelatie? Verjaring?

De Rechtbank Rotterdam heeft op 20 oktober 2021 uitspraak gedaan over de vraag of er sprake was van een lening of van een schenking aan een van de erfgenamen bij de verdeling van een nalatenschap. Erflater heeft bij uiterste wilsbeschikking, vervat in een testament d.d. 15 november 2016, over zijn nalatenschap beschikt en zijn kinderen [...]

By |2021-11-01T07:13:17+01:001 november 2021|
Go to Top