Legitieme en executeur. Voldoen van legitieme portie is een vordering op de erfgenamen en niet op de executeur. Dat erfgenaam en executeur één en dezelfde persoon zijn, maakt dit niet anders.

Van onze advocaat executeur. De Rechtbank Overijssel heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een vordering van een legitimaris op de executeur in een nalatenschap. Afwijzing vordering van de legitimaris tegen executeur in nalatenschap. Voldoen van legitieme portie is een vordering op de erfgenamen en niet op de executeur. De vordering is ingesteld tegen executeur [...]

By |2019-04-26T01:13:27+01:0026 april 2019|

Afleggen rekening en verantwoording over beheer van bankrekening van erflater tijdens diens leven? Volmacht. Rechtsverhouding.

Van onze advocaat legitieme. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over het afleggen van rekening en verantwoording over het beheer van een bankrekening van erflater vóór diens overlijden. De vraag of een verplichting tot het doen van rekening of verantwoording bestaat, wordt in casu ontkennend beantwoord. Met de grieven keert appellant zich [...]

By |2019-04-20T03:08:53+01:0020 april 2019|

Non-conformiteit bij de koop van een woning. Asbest in woning. Normaal gebruik mogelijk? Onderzoekplicht koper. Mededelingsplicht verkoper.

Van onze advocaat contractenrecht. De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 27 februari 2019 uitspraak gedaan over non-conformiteit bij de koop van een woning. Asbest in woning. Normaal gebruik mogelijk? Eisers baseert haar vordering tot schadevergoeding primair op haar stelling dat de woning niet de eigenschappen bezit die nodig zijn voor normaal gebruik, omdat grote delen van [...]

By |2019-04-12T02:44:43+01:0012 april 2019|

Beneficiaire aanvaarding. Te gelde maken onroerend goed. Bij uitzondering machtiging aan de vereffenaar verleend tot verkoop van de tot de nalatenschap behorende onroerende zaak.

Van onze advocaat kindsdeel. De Rechtbank Limburg heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een, bij uitzondering, te verlenen machtiging aan de vereffenaar tot verkoop van de tot de nalatenschap behorende onroerende zaak en aanwijzing tot het voeren van onderhandeling met de hypotheekhouder over een boedelbijdrage. Uit de mededelingen van verzoeker, uit het boedelregister en [...]

By |2019-04-07T03:05:00+01:007 april 2019|
Go to Top