Fideicommis de residuo. Schenkingen ten laste van de nalatenschap. Uitleg testament.

Van onze advocaat erfrecht. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 1 mei 2018 uitspraak gedaan over de vraag of een schenking ten laste van de bezwaarde nalatenschap gedaan kon worden. Fideicommis de residuo. Uitleg van een testament. De grief stelt de centrale vraag in deze zaak aan de orde: was echtgenote bevoegd schenkingen te doen ten [...]

By |2018-10-27T04:00:34+01:0027 oktober 2018|

Afleggen rekening en verantwoording door een testamentair bewindvoerder.

Van onze advocaat erfrecht. De Rechtbank Den Haag heeft op 2 mei 2018 uitspraak gedaan over het afleggen rekening en verantwoording door een testamentair bewindvoerder. De rechtbank dient te beoordelen of gedaagden zijn tekortgeschoten in de zorg van een goed bewindvoerder als bedoeld in artikel 4:163 van het Burgerlijk Wetboek (BW) en of zij op [...]

By |2018-10-21T04:52:00+01:0021 oktober 2018|

Vergeet de minderjarige erfgenaam of plaatsvervuller niet!

Stel: uw echtgeno(o)t(e), met wie u minderjarige kinderen hebt, overlijdt en laat alleen maar schulden achter. U wil de nalatenschap verwerpen. Dat dient u te doen bij de rechtbank. Het is echter heel belangrijk dat u ook verwerpt voor uw minderjarige kinderen. Ook  in de situatie wanneer u bent gescheiden en u dus zelf geen [...]

By |2018-10-17T10:47:14+01:0017 oktober 2018|

De uitkoopprocedure en de prijsbepaling van aandelen

Van onze advocaat aandeelhouder. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 20 februari 2018 uitspraak gedaan over de prijsbepaling van aandelen in een uitkoopprocedure. De aandeelhouder T heeft haar vordering gegrond op artikel 2:201a BW. Nu tegen gedaagden sub 2 verstek is verleend, dient de Ondernemingskamer op grond van het bepaalde in artikel 2:201a lid 3 BW [...]

By |2018-10-14T05:45:45+01:0014 oktober 2018|

Model koopovereenkomst woning. Toerekenbare tekortkoming. Financieringsvoorbehoud. Contractuele boete. Matiging boete.

Van onze advocaat contractenrecht. De Rechtbank Rotterdam heeft op 14 februari 2018 uitspraak gedaan over de matiging van een contractuele boete bij een toerekenbare tekortkoming bij de verkoop van een woning. Eisers gronden hun vorderingen op toerekenbaar tekortschieten van gedaagden in de nakoming van de koopovereenkomst. De advocaat van de eisers stelt het volgende. Gedaagden [...]

By |2018-10-07T03:44:19+01:007 oktober 2018|
Go to Top