Non-conformiteit bij koop van een huisdier

Van onze advocaat contractenrecht. Op 3 februari 2016 heeft de rechtbank Midden-Nederland uitspraak gedaan over de non-conformiteit bij een consumentenkoop van een rashond. De advocaat van gedaagde heeft zich primair op het standpunt gesteld dat eiseres niet-ontvankelijk verklaard dient te worden aangezien zij geen mogelijkheid heeft geboden tot herstel, gedaagde niet in verzuim is geraakt [...]

By |2017-02-15T12:12:05+01:0018 april 2016|

De vereffening van een nalatenschap

Van onze advocaat erfrecht. Op 18 maart 2016 is de conclusie gepubliceerd van de Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad over de vereffening en verdeling van een nalatenschap. De erven hadden de nalatenschap beneficiair aanvaard. Beneficiaire aanvaarding leidt er volgens de Parlementaire Geschiedenis toe dat het vermogen van de erflater voorshands afgescheiden blijft van het overig [...]

By |2017-02-15T12:11:49+01:0011 april 2016|
Go to Top