Erfrecht. Wilsbekwaamheid. Stoornis. Handicap. Ouderdom. In vrijheid gevormde wil? Redelijke waardering van belangen mogelijk? Curatele. Maatstaf. Toetsing. Bewijs.

De Hoge Raad heeft op 25 februari 2022 uitspraak gedaan over de toetsingsmaatstaf voor de beoordeling van wilsonbekwaamheid bij een geestelijke stoornis. Onderdeel van het middel klaagt onder meer dat het gerechtshof art. 3:34 BW en art. 4:55 lid 2 BW onjuist en onbegrijpelijk heeft toegepast. Volgens het onderdeel geldt als maatstaf of erflaatster in [...]

By |2022-04-25T08:07:08+01:0025 april 2022|

Erfrecht. Legaat van levenslang vruchtgebruik. Legaat is niet op de wettelijk voorgeschreven wijze gevestigd. Recht op vruchten? Oud BW. Overgangsrecht.

Het Gerechtshof Den Haag heeft op 14 december 2021 uitspraak gedaan over de vraag of er een recht op de vruchten bestond bij een legaat, dat niet op de wettelijk voorgeschreven wijze gevestigd was. In 2001 is overleden de erflater. Erflater is gehuwd geweest met betrokkene, welk huwelijk door echtscheiding is ontbonden. Appellant en de [...]

By |2022-04-19T08:04:53+01:0019 april 2022|

Erfrecht. Executele. Ontslag van de executeur wegens gewichtige reden. Tekortschieten in taakvervulling. Zorgplicht. Informatie. Wantrouwen. Maatstaf. Toetsing.

De Advocaat-Generaal bij het Parket bij de Hoge Raad heeft enige tijd geleden de toetsingsnorm besproken voor het ontslag van een executeur op grond van gewichtige reden.    Het middel in cassatie houdt de klacht in dat het hof ten onrechte, althans op onbegrijpelijke gronden, heeft aangenomen dat ten aanzien van de executeur gewichtige redenen [...]

By |2022-04-11T08:13:43+01:0011 april 2022|

Erfrecht. Ontslag van een executeur wegens gewichtige reden. Omvat ontslag van executeur mede de bevoegdheden uit zijn benoeming tot afwikkelingsbewindvoerder?

De Hoge Raad heeft op 5 november 2021 uitspraak gedaan over de vraag of bij een ontslag van een executeur wegens gewichtige reden het ontslag mede de bevoegdheden uit de benoeming tot afwikkelingsbewindvoerder omvatte. De vader van partijen is in 2018 overleden. Bij testament heeft hij de broer en de zussen aangewezen als erfgenamen. Het [...]

By |2022-04-04T04:28:01+01:004 april 2022|
Go to Top