Erfrecht. Verdeling van woning tussen partner van erflater en erfgenamen. Peildatum waardering woning. Rechter stelt verdeling vast. Toedeling of verkoop van de woning?

De Rechtbank Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag op welke wijze een woning, die voor de helft in een nalatenschap viel, verdeeld moest worden. Op 24 december 2017 is de erflater overleden. Erflater heeft vier kinderen (tezamen aangeduid als eiser). Erflater had geen testament. Vanaf 1998 hebben erflater en gedaagde een [...]

By |2022-10-30T09:19:14+01:0030 oktober 2022|

Erfrecht. Ouderlijke boedelverdeling. Kindsdeel. Opeisbaarheid kindsdeel bij verpleging of onderbewindstelling van langstlevende. Vervroegd uitkeren van niet-opeisbare erfdelen?

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of het kindsdeel vervroegd kon worden uitgekeerd vanwege de onderbewindstelling van de langstlevende echtgenoot. De erflater heeft in zijn testament van 21 december 1981 een ouderlijke boedelverdeling opgenomen (in de zin van artikel 4:1167 van het (oude) Burgerlijk Wetboek (BW)) op grond [...]

By |2022-10-24T06:38:17+01:0024 oktober 2022|

Erfrecht. Kosten van executele. Schulden van de nalatenschap. Berekening van de legitieme. Advocaatkosten. Informele vereffeningskosten. Kosten van rechtsbijstand.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 19 juli 2022 uitspraak gedaan over de vraag of de gemaakte kosten van executele schulden waren van de nalatenschap en bij de berekening van de hoogte van de legitieme moesten worden betrokken. Geïntimeerde stelt dat de rechtbank ten onrechte geen rekening heeft gehouden met de kosten voor rechtsbijstand van de [...]

By |2022-10-16T06:44:52+01:0016 oktober 2022|

Erfrecht. Legaat. Afgifte van een legaat betreffende een woning. Termijn voor afgifte. Executele. Hoofdelijke aansprakelijkheid. Verdeling nalatenschap. Verkoop woning?

De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 23 maart 2022 uitspraak gedaan over de afgifte van een legaat betreffende een woning. Erflaatster heeft over haar nalatenschap beschikt bij testament van 11 juli 2019. In dit testament heeft zij haar vier kinderen benoemd tot erfgenaam. De erfgenamen hebben beneficiair aanvaard. Aan gedaagde heeft zij gelegateerd haar onverdeelde aandeel [...]

By |2022-10-11T06:18:17+01:0011 oktober 2022|

Erfrecht. Waardebepaling woning ter vaststelling van erfdeel en van de legitieme. Boedelbeschrijving. Taxatie. Marktwaarde. WOZ-waarde. Nieuwe taxatie noodzakelijk?

Het Gerechtshof Den Haag heeft op 8 maart 2022 uitspraak gedaan over de waardebepaling van een woning ter vaststelling van erfdeel en van de legitieme. Het gaat in deze procedure om de afwikkeling van de nalatenschappen van de beide ouders van appellant en geïntimeerde. Appellant wenst in deze procedure duidelijkheid te verkrijgen over de vordering [...]

By |2022-10-04T08:13:53+01:004 oktober 2022|
Go to Top