Als een erflater aan u in een testament een legaat heeft toegekend, dan bent u legataris en heeft u een vorderingsrecht. Dat betekent dat de nalatenschap een schuld aan u heeft. U hebt recht op afgifte van dit legaat. U bent geen deelgenoot in de nalatenschap, u hebt een wezenlijk andere positie dan de erfgenamen.

Degene die de nalatenschap afwikkelt, de gezamenlijke erfgenamen, de executeur of een vereffenaar, moet ook het legaat uitvoeren en u zo spoedig mogelijk informeren. De wet gaat er in principe vanuit dat u het legaat wenst te ontvangen, als dat niet zo is dient u dat expliciet kenbaar te maken. Heeft u vragen over een legaat, bel ons dan: 020-3980150.

Opeisen legaat

Zes maanden na het overlijden van de erflater kunt u een legaat van de erfgenamen opeisen, tenzij in het testament iets anders is geregeld. Wanneer het afgeven van een legaat voor de erfgenaam of erfgenamen te belastend is, kunnen zij de rechtbank vragen om een betalingsregeling. Vanzelfsprekend kunnen hierover ook in onderling overleg afspraken worden gemaakt. Stel hier uw vraag via het contactformulier.

Rangorde voldoening legaat

De legataris is in de rangorde van schuldeisers de laatste. Alle andere schuldeisers gaan vóór, denk bijvoorbeeld aan openstaande belastingschulden, de legitieme portie, de kosten van de begrafenis of crematie en openstaande leningen. Wanneer de nalatenschap ontoereikend is wordt het legaat verminderd. Wanneer echter de erfgenamen zuiver hebben aanvaard kunt u uw vordering ook verhalen op het privé-vermogen van de erfgenamen.

Erfgenamen van een erflater die in zijn testament legaten heeft nagelaten moeten goed opletten: stelt u zich eens voor dat een erflater een legaat heeft opgenomen voor een goed doel van € 100.000,00. Bij overlijden echter is er niets: geen huis, geen saldo op de bank, geen auto, niets. Erfgenamen die zuiver hebben aanvaard zijn dan met hun privé-vermogen aansprakelijk voor de voldoening van het legaat!

Mocht u advies willen over een erfrecht legaat of op het gebied van andere erfrechtelijke onderwerpen dan kunt u uiteraard altijd contact opnemen met Maddie Wisman of Toon Kool. Bel: 020-3980150.