Erfrecht. Nalatenschap. Waardebepaling van onroerend goed.  Woning en grond. Taxatie. Deskundige. Waarde in het economisch verkeer, leeg en vrij van huur en gebruiksrechten?

De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft op 19 april 2023 uitspraak gedaan over de waardebepaling van onroerend goed uit een nalatenschap. Bij tussenvonnis van 1 juni 2022 heeft de rechtbank een onderzoek door een deskundige bevolen ter beantwoording van de volgende vragen: 1. wat is de waarde in het economisch verkeer (leeg en vrij van huur en [...]

By |2023-05-31T09:34:27+01:0031 mei 2023|

Erfrecht. Legitieme. Giften. Inbreng. Inkorting gift. Kan sprake zijn van een gift bij transacties tussen vennootschappen waarin partijen een belang hebben? Vermindering van vermogen door gift.

De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 24 augustus 2022 uitspraak gedaan over de vraag of bij de bepaling van de legitieme een gift besloten kon liggen in transacties tussen vennootschappen waarin partijen een belang hadden. Eisers stellen - samengevat - zich op het standpunt dat de onderneming in 1991 tegen een veel te lage waarde is [...]

By |2023-05-22T11:15:06+01:0022 mei 2023|

Erfrecht. Procesrecht. Overlijden van eiser tijdens procedure. Hervatting. Voortzetting geding op eigen naam? Hoedanigheid van erfgenaam en vereffenaar.

De Rechtbank Overijssel heeft op 19 april 2023 uitspraak gedaan over de voortzetting van een geding op eigen naam na het overlijden van de oorspronkelijke eiser gedurende een rechterlijke procedure. Tussenbeslissing na overlijden van de eiser tijdens twee lopende procedures. De procedures zijn na overlijden geschorst op grond van artikel 225 Rv. De erfgenaam van [...]

By |2023-05-16T06:17:55+01:0016 mei 2023|

Erfrecht. Nietig testament? Ontbreken van wil bij erflater? Vernietigbaar testament? Diagnose dementie. Wilsonbekwaamheid. Legaat. Stappenplan. Toetsing.

De Rechtbank Den Haag heeft op 27 juni 2022 uitspraak gedaan over de vraag of een testament nietig of vernietigbaar was vanwege de gestelde wilsonbekwaamheid bij de erflater op grond van een diagnose van Alzheimer (dementie). De kernvraag die de rechtbank moet beantwoorden is of moeder de consequenties van de keuzes in haar testament heeft [...]

By |2023-05-10T05:21:33+01:0010 mei 2023|

Erfrecht. Aansprakelijkheid van de executeur. Vordering tot schadevergoeding van gezamenlijke erfgenamen op de executeur vanwege verwijtbaat tekortschieten in zijn taken.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 12 juli 2022 uitspraak gedaan over de verdeling van een nalatenschap en een vordering tot schadevergoeding van de gezamenlijke erfgenamen op de executeur vanwege het verwijtbaat tekortschieten in diens taken. Partijen zijn neven en nichten van elkaar. Zij zijn allen erfgenaam van hun oom, de erflater. Appellanten komen in hoger [...]

By |2023-05-03T06:17:14+01:003 mei 2023|
Go to Top