Erfrecht. Verdeling nalatenschap. Notariële verdelingsovereenkomst. Vernietiging verdeling op grond van dwaling mogelijk? Uitsluiting dwalingsregeling in testament.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 24 mei 2022 uitspraak gedaan over de vraag de overeenkomst van verdeling van een nalatenschap vernietigd kon worden op grond van dwaling. De vader van partijen is in oktober 2007 overleden. Appellant meent dat het door vader in 2006 opgestelde testament, waarin appellant samen met zijn broer is onterfd, nietig [...]

By |2022-09-26T08:07:51+01:0026 september 2022|

Erfrecht. Procesrecht. Legitieme. Berekening van de legitimaire massa. Legitimarissen. Incident exceptio plurium litis consortium. Oproeping van de overige legitimarissen.

De Rechtbank Limburg heeft op 25 mei 2022 uitspraak gedaan over de vraag of alle legitimarissen in het geding diende te worden opgeroepen ter vaststelling en berekening van de legitieme. Erflaatster is in eerste echt gehuwd geweest met B, van wie zij is gescheiden. Bij testament van 10 september 2012 heeft erflaatster over haar nalatenschap [...]

By |2022-09-19T06:03:38+01:0019 september 2022|

Erfrecht. Vereffening. Executele. Kan de nalatenschap al verdeeld worden? Is de nalatenschap ruimschoots toereikend om de schulden te voldoen? Benadeling schuldeisers?

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 17 mei 2022 uitspraak gedaan over de vraag of de nalatenschap ruimschoots toereikend om al de schulden van de nalatenschap te voldoen zodat de nalatenschap verdeeld kon worden. Appellant stelt dat de rechtbank ten onrechte de vereffening heeft overgeslagen omdat geïntimeerde onvoldoende aangetoond zou hebben dat de nalatenschappen ruimschoots toereikend [...]

By |2022-09-12T03:23:36+01:0012 september 2022|

Vordering in kort geding tot opheffing van conservatoir beslag wegens summierlijke ondeugdelijkheid van het beslag. Maatstaf. Toetsing. Waarheidsplicht.

De Rechtbank Limburg heeft op 3 augustus 2022 uitspraak gedaan in kort geding over een vordering tot opheffing van conservatoir beslag wegens summierlijke ondeugdelijkheid van het beslag. De opheffing van een conservatoir beslag kan onder meer worden bevolen, indien op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen zijn verzuimd, summierlijk blijkt van de ondeugdelijkheid van het door [...]

By |2022-09-11T05:08:44+01:0011 september 2022|

Erfrecht. Grafrecht. Overeenkomst voor onbepaalde tijd. Kwalitatieve verplichting. Eeuwigdurend grafrecht? Opzegging mogelijk? Uitleg van de overeenkomst.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 12 augustus 2022 uitspraak gedaan over de uitleg van een overeenkomst aangaande een eeuwigdurend grafrecht.   De kantonrechter stelt voorop dat partijen het erover eens zijn dat tussen H en gedaagde een overeenkomst tot stand is gekomen betreffende het begraven van haar vader. Het geschil gaat over de inhoud van [...]

By |2022-09-11T05:06:12+01:0011 september 2022|

Erfrecht. Bewind. Beschermingsbewind. Testamentair bewind. Opheffing van testamentair bewind op grond van onvoorziene omstandigheden? Toetsingsnorm.

De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 21 april 2022 uitspraak gedaan over de vraag of een testamentair bewind kon worden opgeheven op grond van onvoorziene omstandigheden. Erflater heeft bij testament van 27 augustus 2018 over zijn nalatenschap beschikt. Erflater heeft bepaald dat de wettelijke verdeling van toepassing is en heeft hij bepaald wanneer de geldvordering ter [...]

By |2022-09-05T05:42:41+01:005 september 2022|
Go to Top