De executeur en de reikwijdte van het beheer

Van onze advocaat erfrecht. Onlangs heeft de rechtbank Den Haag uitspraak gedaan over de inhoud en de reikwijdte van de beheersbevoegdheid van de executeur. Onverminderd door erflater aan de executeur opgelegde testamentaire lasten is de taak van de executeur beperkt tot het beheer van de goederen van de nalatenschap en het voldoen van de schulden [...]

By |2017-02-15T12:11:33+01:0024 maart 2016|

Bevoegdheid executeur nalatenschap tot het instellen van een vordering uit bestuurdersaansprakelijkheid namens de erfgenamen

Van onze advocaat erfrecht. Op 19 augustus 2015 heeft de Rechtbank Rotterdam uitspraak gedaan over de bevoegdheid executeur nalatenschap tot het instellen van een vordering uit bestuurdersaansprakelijkheid namens de erfgenamen. De executeur en het beheer van de nalatenschap De executeur aan wie het bezit van de goederen van de nalatenschap is toegekend en die is [...]

By |2017-02-15T12:10:49+01:0016 maart 2016|

Privatieve vertegenwoordigingsbevoegdheid van de executeur bij inkorting

Van onze advocaat erfrecht. Op 2 september 2015 heeft de Rechtbank Midden-Nederland uitspraak gedaan over de privatieve vertegenwoordigingsbevoegdheid van de executeur bij inkorting. In het onderhavige geschil gaat het in de kern om de schending van de legitieme portie van eiseres in de nalatenschap van erflaatster door makingen en giften die erflaatster naar de stellingen [...]

By |2017-02-15T12:10:32+01:0010 maart 2016|

Eindigen van de taak van de executeur

Van onze advocaat erfrecht. Op 28 oktober 2015 is de uitspraak gepubliceerd van de Rechtbank Midden-Nederland over de vraag wanneer de taak van de executeur is geëindigd. Tussen partijen is in geschil of de nalatenschap moet worden vereffend volgens de wet. De kantonrechter oordeelt dat niet is aangetoond dat de nalatenschap ruimschoots toereikend is om [...]

By |2017-02-15T12:10:16+01:008 maart 2016|

Afwikkeling nalatenschap door executeur : overgangsrecht van de verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording

Van onze advocaat erfrecht. Op 22 januari 2016 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan over de vraag of de verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording bij overlijden van de executeur overgaat op zijn erfgenamen. Het onderdeel betoogt dat naar het hier toepasselijke oude recht de verplichting van een executeur tot het afleggen van [...]

By |2017-02-15T12:09:51+01:003 maart 2016|

De informatieplicht van de executeur

Van onze advocaat erfrecht. Op 8 januari 2016 heeft de Rechtbank Midden-Nederland uitspraak gedaan over de informatieplicht van de executeur. Verzoekster wenst als legitimaris te worden voorzien van informatie, zodat zij haar legitieme portie kan berekenen. De advocaat verzoekt op grond van artikel 4:78 lid 2 Burgerlijk Wetboek (BW) de executeur op te roepen en [...]

By |2017-02-15T12:09:37+01:001 maart 2016|
Go to Top