Handelen van notaris als executeur-afwikkelingsbewindvoerder

Van onze advocaat verdeling erfenis. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 20 februari 2018 uitspraak gedaan over het handelen van een notaris als executeur-afwikkelingsbewindvoerder in een nalatenschap. De notaris als executeur-afwikkelingsbewindvoerder in een nalatenschap Voorop staat dat een notaris aansprakelijk kan zijn voor handelen in een andere hoedanigheid dan notaris dat voldoende verband houdt met zijn [...]

By |2018-04-29T04:27:10+01:0029 april 2018|

Van wie is het saldo op de en/of-rekening?

Van onze advocaat familierecht. Partijen gaan scheiden. De man heeft tijdens het huwelijk een erfenis gekregen die buiten iedere gemeenschap valt. Het geld is alleen van hem. Maar wat gebeurt er als het geld op een en/of-rekening terecht komt? Uit de bankafschriften die de man laat zien blijkt dat vanuit de erfenis op 10 september 2001 [...]

By |2018-04-24T14:10:50+01:0024 april 2018|

Huwelijksvoorwaarden en nalatenschap: niet al te letterlijk

Partijen zijn ongeveer vier jaar getrouwd geweest. De huwelijksvoorwaarden hielden onder andere in: Geen gemeenschap van goederen De kosten van de huishouding komen jaarlijks ten laste van de eigen inkomens van de echtgenoten, naar evenredigheid daarvan.  Indien het huwelijk wordt ontbonden door het overlijden van één van de echtgenoten, zal er worden afgerekend alsof de [...]

By |2018-04-24T13:07:21+01:0024 april 2018|

Koop onroerend goed. Verjaringstermijn van dwaling, bedrog en onrechtmatige daad.

Van onze advocaat contractenrecht. De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft op 22 november 2017 uitspraak gedaan over de toepassing van de verjaringstermijn ex artikel 7:23 lid 2 BW bij dwaling, bedrog en onrechtmatige daad in situaties van eenzelfde feitencomplex. De volgende feiten staan in rechte vast: Eiser c.s. hebben op 10 augustus 2010 van de rechtsvoorganger van [...]

By |2018-04-21T05:13:02+01:0021 april 2018|

Aandelenoverdracht. Wilsovereenstemming over de verkoop van de aandelen? Bestuurdersaansprakelijkheid. Zorgplicht notaris.

Van onze advocaat bedrijfsovername. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 18 juli 2017 uitspraak gedaan over een aandelenoverdracht. Tussen partijen heeft geen wilsovereenstemming bestaan over de verkoop van de aandelen. Bestuurder van vennootschap waaraan aandelen zijn overgedragen, treft persoonlijk ernstig verwijt en is in beginsel aansprakelijk voor de schade. Appellant heeft in eerste aanleg - kort [...]

By |2018-04-19T04:12:07+01:0019 april 2018|

Verzoek van curator om namens curanda te berusten in het testament en geen beroep te doen op haar legitieme portie afgewezen.

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 18 januari 2018 uitspraak gedaan over een verzoek van curator om namens curanda te berusten in het testament en geen beroep te doen op haar legitieme portie. Bij beschikking van 1 juli 1987 is curanda door de Rechtbank te Arnhem onder curatele gesteld en is haar [...]

By |2018-04-17T03:57:49+01:0017 april 2018|

Geschil erfgenaam-executeur. Vordering strekkende de executeur te verbieden gelden aan de ervenrekening te onttrekken.

Van onze advocaat executeur. Het Gerechtshof Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan in een geschil tussen een erfgenaam en de executeur. Vordering strekkende de executeur te verbieden gelden aan de ervenrekening te onttrekken. In 2006 is overleden erflaatster. Erflaatster heeft bij testament van 6 maart 2003 beschikt over haar nalatenschap. Appellant is tezamen [...]

By |2018-04-16T03:53:55+01:0016 april 2018|

Wanbeleid Onderneming. Tegenstrijdig belang? Informatieplicht aan aandeelhouders. Verstoorde relatie met aandeelhouders. Impasse?

Van onze advocaat aandeelhouder. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 26 oktober 2017 uitspraak gedaan over wanbeleid in een onderneming, over tegenstrijdig belang en de informatieplicht aan aandeelhouders. De advocaat van A heeft aan haar verzoek ten grondslag gelegd dat er gegronde redenen zijn voor twijfel aan een juist beleid en een juiste gang van zaken [...]

By |2018-04-14T04:52:49+01:0014 april 2018|

Ouderlijke boedelverdeling met recht van vruchtgebruik. Aanspraak op erfdeel omdat aan de voorwaarde voor het eindigen van het vruchtgebruik is voldaan

Van onze advocaat kindsdeel. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 19 september 2017 uitspraak gedaan over de ouderlijke boedelverdeling ex artikel 4:1167 (oud) BW. Afstammeling maakt aanspraak op zijn erfdeel in contanten omdat aan de voorwaarde voor het eindigen van het vruchtgebruik (vruchtgebruiker hertrouwt zonder het stellen van zekerheid) is voldaan. Ouderlijke boedelverdeling met recht van [...]

By |2018-04-10T04:12:37+01:0010 april 2018|

Voorschot op schadevergoeding in kort geding. Woning is non-conform vanwege ernstig vochtprobleem.

Van onze advocaat contractenrecht. De Rechtbank Limburg heeft op 13 november 2017 uitspraak gedaan over een voorschot op schadevergoeding in kort geding. Non-conformiteit bij de koop van een woning vanwege ernstig vochtprobleem. Voorschot op schadevergoeding in kort geding. Woning is non-conform vanwege ernstig vochtprobleem. Met betrekking tot een voorziening in kort geding, bestaande in veroordeling [...]

By |2018-04-06T03:53:58+01:006 april 2018|
Go to Top