Legitieme. Informatieplicht ter berekening van legitieme behelst geen verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording aan onterfde legitimaris.

Het Gerechtshof Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of de informatieplicht in het kader van de berekening van de legitieme portie tevens een verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording tegenover de legitimaris inhield. Appellante is bij het door het overlijden van haar moeder op 3 april 2008 onherroepelijk [...]

By |2021-01-29T01:53:12+01:0027 januari 2021|

Erfrecht. Vereffening. Toepasselijkheid van de Faillissementswet op de vereffening van een nalatenschap. Rente. Rentevergoeding gedurende de vereffening? Fixatiebeginsel.

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 11 januari 2021 uitspraak gedaan over de toepasselijkheid van het in artikel 128 van de Faillissementswet neergelegde fixatiebeginsel op de vereffening van een nalatenschap. Het gaat in deze zaken onder andere om de vraag of rente berekend moet worden over de vaderlijke erfdelen gedurende de vereffening van de nalatenschap. De [...]

By |2021-01-18T08:39:55+01:0018 januari 2021|

Erfrecht. Bewind. Komen de door bewindvoerder in het kader van de afwikkeling van een erfenis verrichte werkzaamheden in aanmerking voor een extra beloning?

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 1 december 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de door bewindvoerder in het kader van de afwikkeling van een erfenis verrichte werkzaamheden in aanmerking kwamen voor een extra beloning (artikel 1:447 BW). In geschil is het verzoek van de bewindvoerder om een machtiging te verlenen tot het in rekening [...]

By |2021-01-11T06:22:24+01:0011 januari 2021|

Erfrecht. Verzoek tot ontslag van een testamentair bewindvoerder wegens gewichtige redenen. Testamentair bewindvoerder vraagt tevens zelf ontslag aan. Toetsing.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 16 december 2020 uitspraak gedaan over een verzoek tot het ontslag van een testamentair bewindvoerder. Verzoeker verzoekt verweerder wegens gewichtige redenen te ontslaan als testamentair bewindvoerder. Verweerder vraagt de kantonrechter het verzoek van verzoeker hem wegens gewichtige redenen als testamentair bewindvoerder te ontslaan af te wijzen en hij doet zelfstandig het verzoek [...]

By |2021-01-04T03:52:35+01:004 januari 2021|
Go to Top