Erfrecht. Conservatoir beslag ter zake aanspraak nalatenschap. Kan een verzoekschriftprocedure tot benoemen vereffenaar worden gezien als eis in hoofdzaak?

De Rechtbank Noord-Nederland heeft onlangs uitspraak gedaan over de vraag of een verzoekschriftprocedure tot de benoeming van een vereffenaar kan worden gezien als eis in hoofdzaak als bedoeld in art. 700 lid 3 Rv. Partijen zijn broers van elkaar. Hun moeder, hierna te noemen: erflaatster, is overleden. In haar testament van 29 april 1999 is [...]

By |2024-01-22T11:58:43+01:0022 januari 2024|

Erfrecht. IPR. Internationaal erfrecht. Afwikkeling nalatenschap. Benoeming van een vereffenaar. Toepasselijk recht. Vereffening. Rv. BW Boek 10. Laatste gewone verblijfplaats.

De Rechtbank Den Haag heeft onlangs uitspraak gedaan over de benoeming van een vereffenaar bij een grensoverschrijdende afwikkeling van een nalatenschap. Erflaatster is op 7 januari 2015 overleden. Verordening (EU) nr. 650/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van [...]

By |2024-01-15T07:42:08+01:0015 januari 2024|

Erfrecht. IPR. Erfrechtverordening. Bevoegdheid. Rechtsmacht. Laatste gewone verblijfplaats van de erflater. Duurzame band. Vaste verblijfplaats. Bewijs. Toetsing. Stilzwijgende forumkeuze?

De Rechtbank Limburg heeft onlangs uitspraak gedaan over de laatste gewone verblijfplaats van de erflater in verband met het vaststellen van rechtsmacht op grond van de Erfrechtverordening. In 2021 is erflaatster overleden in het ziekenhuis te Sittard-Geleen, Nederland. Zij had vijf kinderen: drie zonen en twee dochters. Eiser is de oudste zoon. Erflaatster had sinds [...]

By |2024-01-08T09:42:26+01:008 januari 2024|
Go to Top