Erfrecht. Koopovereenkomst vernietigbaar wegens een wilsgebrek? Woning voor een te lage prijs verkocht? Misbruik van omstandigheden? Geestelijke stoornis? Bewijslast.

De Rechtbank Den Haag heeft op 20 juli 2022 uitspraak gedaan over de vraag of een koopovereenkomst vernietigbaar was wegens misbruik van omstandigheden, een wilsgebrek. Gedaagden stellen dat A niet goed wist wat hij deed en dat dat blijkt uit het overgelegde medische dossier, waarin staat dat hij al jarenlang alcoholverslaafd was en hierdoor allerlei [...]

By |2023-03-28T06:56:53+01:0028 maart 2023|

IPR. Procesrecht. Rechtsmacht en toepasselijk recht. Verdeling. Huwelijksvermogensrecht. Toepassing van Engels recht op de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap?

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 24 augustus 2022 uitspraak gedaan over de vraag of Engels recht van toepassing was op een verdeling van een huwelijksgoederengemeenschap. Gelet op de Oekraïense en Britse nationaliteit van de vrouw en de in Engeland gesloten huwelijkse voorwaarden heeft deze zaak een internationaal karakter. De rechtbank dient eerst ambtshalve te beoordelen [...]

By |2023-03-21T08:23:36+01:0021 maart 2023|

Erfrecht. Overeenkomstenrecht. Wilsgebrek. Vernietiging van een koopovereenkomst op grond van dwaling, bedrog of misbruik van omstandigheden? Maatstaf. Toetsingsnorm.

De Rechtbank Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een vordering tot vernietiging van een koopovereenkomst op grond van dwaling, bedrog of misbruik van omstandigheden. Erflaatster is in 2021 overleden. Erflaatster is eigenaresse geweest van het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning. Erflaatster heeft in haar testament eiseres benoemd tot executeur. [...]

By |2023-03-13T07:14:38+01:0013 maart 2023|

Erfrecht. Testamentair bewind naast beschermingsbewind. Beschermingsbewindvoerder verzoekt om schenking te mogen doen uit vermogen dat onder testamentair bewind valt.

De Rechtbank Den Haag heeft op 24 augustus 2022 uitspraak gedaan over de vraag of een beschermingsbewindvoerder een schenking mocht doen uit het vermogen dat onder een testamentair bewind viel. De bewindvoerder vraagt, mede namens de testamentair bewindvoerder, om een machtiging van de kantonrechter om een schenking te mogen doen aan de zoon van betrokkene [...]

By |2023-03-06T07:55:17+01:006 maart 2023|
Go to Top