Wet bescherming erfgenamen tegen schulden

Onze advocaat erfrecht laat u weten dat vanaf heden artikel 4: 192 lid 1 BW als volgt luidt: “Een erfgenaam die zich ondubbelzinnig en zonder voorbehoud als een zuiver aanvaard hebbende erfgenaam gedraagt doordat hij goederen van de nalatenschap verkoopt, bezwaart of op andere wijze aan het verhaal van schuldeisers onttrekt, aanvaardt daardoor de nalatenschap zuiver, tenzij [...]