Verzoek verklaring voor recht dat nog levende testateur ten tijde van het maken van zijn testament wilsonbekwaam was?

De Rechtbank Den Haag heeft op 8 augustus 2019 uitspraak gedaan over een verzoek tot verklaring voor recht dat de testateur ten tijde van het maken van zijn uiterste wil wilsonbekwaam was en dat zijn testament daarom nietig is. Verzoekster vraagt de rechtbank om voor recht te verklaren dat de heer A ten tijde van [...]

By |2019-10-29T10:06:51+01:0029 oktober 2019|

Overeenkomst van opdracht. Verschuldigd loon. Gebruikelijk of redelijk loon. Vergoeding van onkosten.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 27 augustus 2019 uitspraak gedaan over een overeenkomst van opdracht, het verschuldigde loon en over de vergoeding van gemaakte kosten. Het hof staat allereerst voor de vraag wat partijen zijn overeengekomen. Er is volgens appellanten sprake van een overeenkomst van opdracht ten aanzien van het stallen, verzorgen en trainen van [...]

By |2019-10-21T07:59:55+01:0021 oktober 2019|

Vereffening. Processueel ondeelbare rechtsverhouding. Beneficiair aanvaarde nalatenschap. Instellen van hoger beroep.

Het Gerechtshof Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een processueel ondeelbare rechtsverhouding in het erfrecht. De advocaat van de erfgenaam heeft als meest verstrekkend verweer aangevoerd dat appellante niet ontvankelijk is in haar hoger beroep omdat de erfgenamen slechts gezamenlijk bevoegd zijn tot het verrichten van daden van beheer en beschikking, waaronder het [...]

By |2019-10-14T08:17:54+01:0014 oktober 2019|

Verzoek tot opheffing testamentair bewind. Voorwaarden in testament. Is het aannemelijk dat de rechthebbende de onder bewind staande goederen zelf op verantwoorde wijze kan besturen?

De Rechtbank Amsterdam heeft op 25 april 2019 uitspraak gedaan over een verzoek tot de opheffing van een testamentair bewind. Voorwaarden in testament. Is het aannemelijk dat de rechthebbende de onder bewind staande goederen zelf op verantwoorde wijze kan besturen? Erflater heeft in zijn testament zijn echtgenote en verzoeker tot enige erfgenamen benoemd. Voorts heeft [...]

By |2019-10-08T10:58:55+01:008 oktober 2019|

Een procedure is in Groot-Brittannië aanhangig gemaakt. Gelijktijdig is een rechtszaak in Nederland over een verdeling aanhangig gemaakt. Ontvankelijkheid? Litispendentie. Brexit.

De Rechtbank Amsterdam heeft op 28 augustus 2019 uitspraak gedaan over de vraag of een vordering tot verdeling ontvankelijk was gezien het feit dat over hetzelfde onderwerp al een procedure was gestart in Groot-Brittannië. Internationale rechtsmacht Alvorens de rechtbank tot een inhoudelijke beoordeling van de verzoeken komt, dient eerst een beslissing te worden genomen op [...]

By |2019-10-01T11:02:44+01:001 oktober 2019|
Go to Top