Dient een erfgenaam, die tijdens het leven van erflater financieel beheer heeft gevoerd, rekening en verantwoording af te leggen aan de overige erfgenamen?

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 12 november 2019 uitspraak gedaan over de vraag of een erfgenaam, die tijdens het leven van erflater financieel beheer heeft gevoerd, rekening en verantwoording dient af te leggen aan de overige erfgenamen. Het financieel beheer werd door de erfgenaam reeds gevoerd vóórdat de aan haar verstrekte volmacht formeel ging gelden. [...]

By |2019-11-25T09:44:26+01:0025 november 2019|

Lening als voorschot op de erfenis. Is de terugbetaling pas mogelijk na het overlijden van de langstlevende?

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 5 november 2019 uitspraak gedaan over een lening als voorschot op de erfenis en de vraag of de terugbetaling van de lening pas mogelijk was na het overlijden van de langstlevende. Het gaat in deze procedure primair om de vraag of moeder terugbetaling kan vorderen van de aan geïntimeerde verstrekte [...]

By |2019-11-12T09:35:35+01:0012 november 2019|

De taken en bevoegdheden van de vereffenaar. Te gelde maken van onroerend goed.

De Rechtbank Limburg heeft op 22 januari 2019 uitspraak gedaan over de taken en bevoegdheden van de vereffenaar. De vereffenaar wenst de nalatenschap liquide te maken door de verkoop van een onroerende zaak. Met de opbrengst kan de vereffenaar schulden en een deel van de overbedelingsvorderingen van de erfgenamen inclusief 6% rente vanaf het overlijden [...]

By |2019-11-05T12:08:20+01:005 november 2019|
Go to Top