Hieronder heeft onze advocaat ondernemingsrecht de grote lijn van een bedrijfsovername. Indien u meer wilt weten over een bedrijfsovername, kunt u hier klikken naar onze website ondernemingsrecht met onder andere tips en arresten of bel ons: 020-3980150.

Geheimhoudingsovereenkomst

Een geheimhoudingsovereenkomst wordt ook wel Non Disclosure Agreement (NDA) genoemd. Het is verstandig deze te sluiten als u verkoper bent bij een bedrijfsovername omdat anders een concurrent er met waardevolle informatie over uw bedrijf vandoor kan gaan. Klik hier als u een vraag heeft aan onze advocaat bedrijfsovername over een geheimhoudingsovereenkomst.

Letter of intent (LOI)

In een letter of intent (ook wel LOI of intentieverklaring) wordt in grote lijnen aangegeven hoeveel aandelen worden gekocht, voor welke prijs en onder welke voorwaarden. In een LOI wordt ook vaak een tijdschema opgenomen voor het vervolg van de overname en tevens wordt er in de LOI opgetekend of de gebruikelijke garanties wel of niet door de verkopers zullen worden verstrekt. Let wel: deze LOI betreft de voorfase van een overeenkomst en dit is derhalve niet de echte koopovereenkomst. Als u een vraag heeft aan onze advocaat bedrijfsovername over de LOI kunt u deze hier gratis stellen.

Due diligence

Bij de due diligence onderzoeken een advocaat en accountant aan de hand van een due diligence lijst of de te kopen onderneming wel is zoals door de verkoper voorgespiegeld en of er geen lijken in de kast zitten. Als door het due diligence onderzoek onbekende risico’s te voorschijn komen, kunnen deze leiden tot een  beëindiging van de overnamebesprekingen, een aanpassing van de koopprijs of het opnemen van garanties waarmee deze risico’s worden afgedekt. Wij doen ook steeds vaker een ‘vendor due diligence’, waarbij wij ervoor zorgen dat juridische foutjes bij de verkoper nog worden hersteld. Als u een vraag heeft voor onze advocaat dan kunt u deze hier stellen.

Activa/Passiva deal of asset deal

Als een koper niet het hele bedrijf wilt overnemen kan hij kiezen voor een Activa Passiva transactie, ook wel genaamd ‘asset deal’. U kiest er dan voor bepaalde delen van het bedrijf over te nemen en andere niet. Omdat ieder onderdeel dat u wel overneemt apart moet worden overgenomen is een Activa Transactie meestal meer bewerkelijk dan een koopovereenkomst aandelen. Daarbij moet u goed opletten op de wettelijke bepalingen bij overname van personeel. Klik hier als u een vraag heeft voor onze advocaat.

Koopovereenkomst aandelen

Na de geheimhouding, LOI en due diligence, is de belangrijke koopovereenkomst aandelen aan de beurt. Van belang bij deze overeenkomst zijn vooral de garanties. Hiermee verbindt de verkoper zich tot een zeker resultaat voor een onzekere gebeurtenis. Het is belangrijk dat uw advocaat voor de koper daadwerkelijk garanties eist van de verkoper op punten die cruciaal zijn voor de overname. Daarnaast spelen uiteraard de koopprijs en onder andere vrijwaringen een grote rol

Een Earn Out regeling is eigenlijk een vorm van uitgestelde betaling van de koopprijs, waarbij het restant van de koopprijs meestal over een aantal jaren wordt uitgesmeerd. Klik hier als u een gratis vraag heeft voor onze bedrijfsovername advocaat over de Earn Out.

Een concurrentiebeding voorkomt dat een verkoper nadat het bedrijf is verkocht een concurrerend bedrijf begint. Slechts bij kennisoverdracht is een concurrentiebeding van 3 jaar gerechtvaardigd. lees onze blog hierover. Mocht u vragen hebben over een concurrentiebeding in een overname overeenkomst stel deze dan hier aan onze advocaat.

Closure: levering aandelen

De levering van de aandelen geschiedt door middel van een notariële akte. Het is goed om dan ook naar de statuten van de BV en de aandeelhoudersovereenkomst te kijken en deze eventueel aan te passen.  Als u een vraag heeft voor onze advocaat bedrijfsovername over een levering van aandelen, stel dan gratis uw vraag hier.