De op deze website vermelde gegevens zijn slechts ter algemene informatie samengesteld en dienen niet als juridisch advies te worden beschouwd. De advocaten zijn niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van de onjuistheid of onvolledigheid van de op deze website vermelde gegevens. Hetzelfde geldt voor Brenner advocaten. De ontvangst van deze informatie vormt geen relatie van enigerlei aard tussen de advocaten, het kantoor en/of de ontvanger van de informatie. Internetabonnees en online lezers dienen het advies van een deskundige in te winnen alvorens naar deze informatie te handelen.

Deze website bevat informatie, gegevens, software, foto’s, grafische voorstellingen en andere materialen die door het auteursrecht, merkenrecht of ander eigendomsrecht zijn beschermd. Gebruik van dergelijke informatie zonder onze uitdrukkelijke toestemming is niet toegestaan.

Deze website kan links naar andere websites bevatten. De advocaten en Brenner Advocaten hebben geen zeggenschap over dergelijke gelinkte websites en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van gelinkte websites of links op gelinkte websites.