Verzoek tot opheffing van een testamentair bewind. Overgangsrecht.

Van onze advocaat kindsdeel. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 21 juni 2018 uitspraak gedaan over een verzoek tot opheffing van een testamentair bewind. Appellant is een van de acht kinderen van de erflaters. Erflater en erflaatster hebben op 5 juli 1999 een testament gemaakt. In deze “gespiegelde testamenten” hebben zij de langstlevende echtgenoot en de [...]

By |2018-08-11T03:43:49+01:0011 augustus 2018|

Executeur. Verzoek tot het stellen van een termijn voor de aanvaarding van een nalatenschap. Verlenging van de termijn mogelijk?

Van onze advocaat executeur. De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 19 juli 2018 uitspraak gedaan over een verzoek tot het stellen van een termijn voor de aanvaarding van een nalatenschap. In het testament van 16 januari 2015 heeft erflater zijn zoons (belanghebbende) en erfgenaam, onder bezwaar van een aantal legaten, tot zijn erfgenamen benoemd, ieder voor [...]

By |2018-08-10T03:45:22+01:0010 augustus 2018|

Kan erfgenaam alsnog zekerheidsstelling voor erfdeel verlangen, ook na verloop van termijn in testament? Uitleg van een testament. Verjaring? Rechtsverwerking?

Van onze advocaat kindsdeel. Het Gerechtshof Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of een erfgenaam alsnog zekerheidsstelling voor het erfdeel kon verlangen, ook na het verloop van de termijn in het testament? Het gaat, samengevat weergegeven, in deze zaak om het volgende. In 2006 is erflater overleden. De moeder was de [...]

By |2018-08-01T03:41:56+01:001 augustus 2018|
Go to Top