Erfrecht. Onrechtmatige daad. Informatieverstrekking door familieleden over crematie. Opzettelijke verzwijging? Immateriële schadevergoeding. Causaal verband. Toetsing.

8 april 2024|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Onrechtmatige daad. Informatieverstrekking door familieleden over crematie. Opzettelijke verzwijging? Immateriële schadevergoeding. Causaal verband. Toetsing.

De Rechtbank Rotterdam heeft onlangs uitspraak gedaan over de vraag of een opzettelijke verzwijging door familieleden tegenover een ander familielid over de crematie van een ouder een onrechtmatige daad was. Partijen, broer en zus, hebben al jarenlang een verstoorde relatie. Hun vader is op 12 oktober 2020 overleden in het ziekenhuis in het bijzijn van de broer. In de dagen daarna heeft de gemachtigde van de broer geprobeerd contact te krijgen met de zus om erachter te komen hoe en wanneer de uitvaart van [...]

Erfrecht. Vereffening. Afwikkeling van een complexe nalatenschap. Gronden voor de benoeming van een vereffenaar. Verstoorde familieverhoudingen. Toetsingsmaatstaf.

3 april 2024|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Vereffening. Afwikkeling van een complexe nalatenschap. Gronden voor de benoeming van een vereffenaar. Verstoorde familieverhoudingen. Toetsingsmaatstaf.

De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft onlangs uitspraak gedaan over de gronden voor de benoeming van een vereffenaar. De broer en zus (verzoekers) zijn kinderen van de heer A (erflater, hierna: vader) en mevrouw B (erflater, hierna: moeder). Vader is in 2016 overleden. Moeder is in 2022 overleden Broer (verzoeker) stelt dat sinds het overlijden van moeder een executeur in de nalatenschap van vader ontbreekt. De omvang van de nalatenschap van vader is niet duidelijk en de nalatenschap is nog steeds niet afgewikkeld. Het betreft een [...]

Erfrecht. Vereffening. Privatieve bevoegdheid van de vereffenaar. Is de vordering op de nalatenschap uit geldlening verjaard? Gedwongen schuldtoerekening.

25 maart 2024|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Vereffening. Privatieve bevoegdheid van de vereffenaar. Is de vordering op de nalatenschap uit geldlening verjaard? Gedwongen schuldtoerekening.

De Rechtbank Midden-Nederland heeft onlangs uitspraak gedaan over de vraag of een vordering op de nalatenschap uit een geldlening was verjaard. Eiseres en gedaagde 2 zijn de kinderen van erflater en erflaatster en zij zijn ook de enige erfgenamen van erflaatster. Op 24 september 2020 is de vereffenaar benoemd in de nalatenschap van erflater. Eiseres heeft de vereffenaar in zijn hoedanigheid van vereffenaar in de nalatenschap van erflater (en die van erflaatster) in de procedure betrokken. Ook heeft zij gedaagde 2 als erfgenaam van [...]

Erfrecht. Gift. Schenking. Wat is het verschil tussen gift en schenking? Wanneer is sprake van een gift? Economische eigendom. Titel. Vermogensverschuiving. Bevoordelingsbedoeling.

19 maart 2024|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Gift. Schenking. Wat is het verschil tussen gift en schenking? Wanneer is sprake van een gift? Economische eigendom. Titel. Vermogensverschuiving. Bevoordelingsbedoeling.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft onlangs uitspraak gedaan over het verschil tussen een gift en een schenking. De erflaatster is overleden op 8 februari 2018 met achterlating van haar geregistreerde partner [...]

Erfrecht. Vervallen erfdeel. Is er sprake van aanwas? Aanwas naar evenredigheid? Uitleg van een testament. Making in testament. Ouderlijke boedelverdeling. Overgangsrecht. Toetsing.

11 maart 2024|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Vervallen erfdeel. Is er sprake van aanwas? Aanwas naar evenredigheid? Uitleg van een testament. Making in testament. Ouderlijke boedelverdeling. Overgangsrecht. Toetsing.

De Rechtbank Noord-Holland heeft onlangs uitspraak gedaan over de vraag of sprake was van aanwas bij het vervallen van een erfdeel. Aan zijn vorderingen legt eiser het volgende ten grondslag. [...]

Erfrecht. Opzettelijk verzwijgen van tot de gemeenschap behorende goederen. Verbeuren van aandeel in nalatenschap aan andere deelgenoten. Stelplicht en bewijslast. Bewijs. Toetsing.

4 maart 2024|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Opzettelijk verzwijgen van tot de gemeenschap behorende goederen. Verbeuren van aandeel in nalatenschap aan andere deelgenoten. Stelplicht en bewijslast. Bewijs. Toetsing.

De Rechtbank Noord-Holland heeft onlangs uitspraak gedaan over de vraag of sprake was van het opzettelijk verzwijgen van tot de nalatenschap behorende goederen. Partijen zijn de kinderen en erfgenamen van [...]

Erfrecht. Vereffening. Persoonlijke aansprakelijkheid van de vereffenaar. Toetsingscriterium. Ernstig en verwijtbaar tekortschieten van de vereffenaar. Uitvaartkosten. Voorrang.

29 februari 2024|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Vereffening. Persoonlijke aansprakelijkheid van de vereffenaar. Toetsingscriterium. Ernstig en verwijtbaar tekortschieten van de vereffenaar. Uitvaartkosten. Voorrang.

De Rechtbank Den Haag heeft onlangs uitspraak gedaan over de vraag of een vereffenaar persoonlijk aansprakelijk was wegens een tekortkoming in de uitvoering van zijn taak. Eiseres is van mening [...]

Erfrecht. Som in eens. Juridisch kader. Meerderjarig kind. Verrichtte arbeid. Hoogte van de vergoeding. Uitgesteld loon. Termijn van inroepen van de aanspraak. Imputatie.

20 februari 2024|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Som in eens. Juridisch kader. Meerderjarig kind. Verrichtte arbeid. Hoogte van de vergoeding. Uitgesteld loon. Termijn van inroepen van de aanspraak. Imputatie.

De Advocaat-Generaal bij het Parket bij de Hoge Raad heeft onlangs de juridische kaders besproken van een som in eens. Verzoeker tot cassatie maakt aanspraak op een som ineens wegens [...]

Erfrecht. Klacht tegen een notaris. Ministerieplicht. Levering van een woonhuis. Onderzoeksplicht. Zorgplicht tegenover derden. Novitaris-criteria. Toetsing.

12 februari 2024|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Klacht tegen een notaris. Ministerieplicht. Levering van een woonhuis. Onderzoeksplicht. Zorgplicht tegenover derden. Novitaris-criteria. Toetsing.

Het Gerechtshof Amsterdam heeft onlangs uitspraak gedaan over de zorgplicht van een notaris tegenover derden. De notaris heeft diverse notariële aktes gepasseerd met betrekking tot een woonhuis. Klager is benoemd [...]

Oudere blog items

Erfrecht. IPR. Erfrechtverordening. Bevoegdheid. Rechtsmacht. Laatste gewone verblijfplaats van de erflater. Duurzame band. Vaste verblijfplaats. Bewijs. Toetsing. Stilzwijgende forumkeuze?

8 januari 2024|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. IPR. Erfrechtverordening. Bevoegdheid. Rechtsmacht. Laatste gewone verblijfplaats van de erflater. Duurzame band. Vaste verblijfplaats. Bewijs. Toetsing. Stilzwijgende forumkeuze?

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.