Erfrecht. Afwikkeling van een nalatenschap door executeur-afwikkelingsbewindvoerder. Afleggen rekening en verantwoording. Kosten. Buitensporige hoge declaraties. Toetsing.

5 juni 2024|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Afwikkeling van een nalatenschap door executeur-afwikkelingsbewindvoerder. Afleggen rekening en verantwoording. Kosten. Buitensporige hoge declaraties. Toetsing.

Het Gerechtshof Den Haag heeft onlangs uitspraak gedaan over de vraag of rekening en verantwoording door een executeur-afwikkelingsbewindvoerder diende te worden afgelegd over buitensporige hoge declaraties. Voor de leesbaarheid van dit arrest geeft het hof in het kort de casus weer. In 2016 is de erflater overleden. Erflater heeft bij testament over zijn nalatenschap beschikt. Op basis van het testament waren er 48 erfgenamen. Erflater heeft de executeur tevens benoemd tot afwikkelingsbewindvoerder. Tussen partijen – en met name tussen executeur en de geïntimeerden – [...]

Erfrecht. Beroepsaansprakelijkheid van de notaris. Beheer over de nalatenschap. Overeenkomst van opdracht. Volmacht. Taak als executeur? Schenking. Tekortkoming.

29 mei 2024|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Beroepsaansprakelijkheid van de notaris. Beheer over de nalatenschap. Overeenkomst van opdracht. Volmacht. Taak als executeur? Schenking. Tekortkoming.

De Rechtbank Noord-Nederland heeft onlangs uitspraak gedaan over de beroepsaansprakelijkheid van de notaris over het in opdracht gevoerde beheer over een nalatenschap. Eiser stelt dat de notaris in zijn taak als executeur, dan wel bij de uitvoering van de overeenkomst van opdracht, tekort is geschoten in zijn zorgplicht. De notaris is volgens eiser onduidelijk geweest over zijn rol. Eiser meent dat de notaris als executeur is opgetreden doordat hij de verdeling en de aangifte erfbelasting heeft opgesteld. De notaris betwist dat hij onzorgvuldig zou [...]

Erfrecht. Testament. Fideï-commis. Tweetrapsmaking. Beschikkingsbevoegdheid. Fideï-commissair vermogen. Verklaring van erfrecht. Bevoegdheid beschikkingshandelingen.

22 mei 2024|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Testament. Fideï-commis. Tweetrapsmaking. Beschikkingsbevoegdheid. Fideï-commissair vermogen. Verklaring van erfrecht. Bevoegdheid beschikkingshandelingen.

Het Gerechtshof Amsterdam heeft onlangs uitspraak gedaan over een tweetrapsmaking in een testament. Erflaatster is de dochter en enig kind van haar vooroverleden ouders. Deze hadden tijdens hun leven gelijkluidende testamenten opgemaakt met daarin opgenomen een fideï-commis (tweetrapsmaking) waarbij zij hun dochter tot bezwaard erfgenaam hadden benoemd en de Stichting S (hierna: klaagster) tot verwachter. Erflaatster is in april 2020 overleden. Erflaatster heeft bij haar overlijden een aantal nichten en een neef als versterferfgenamen nagelaten. Deze erfgenamen hebben aan de notaris een volmacht afgegeven [...]

Erfrecht. Vereffening. Bevoegdheid van de vereffenaar. Behoort het tot de taak van de vereffenaar om de vernietiging of de nietigheid van een overeenkomst in te roepen? Beheer.

16 mei 2024|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Vereffening. Bevoegdheid van de vereffenaar. Behoort het tot de taak van de vereffenaar om de vernietiging of de nietigheid van een overeenkomst in te roepen? Beheer.

De Rechtbank Limburg heeft onlangs uitspraak gedaan over de vraag of het inroepen van de vernietiging of de nietigheid van een overeenkomst in te roepen tot de taak en de [...]

Erfrecht. Verdeling van een nalatenschap. Gebruiksvergoeding op grond van getaxeerde waarde woning. Moment waarop gebruiksvergoeding verschuldigd is. Verlaten van woning.

7 mei 2024|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Verdeling van een nalatenschap. Gebruiksvergoeding op grond van getaxeerde waarde woning. Moment waarop gebruiksvergoeding verschuldigd is. Verlaten van woning.

De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft onlangs uitspraak gedaan over de vraag op welk moment een gebruiksvergoeding verschuldigd was. Partijen zijn broer en zus van elkaar. Hun moeder, mevrouw A (erflaatster) is [...]

Erfrecht. Verjaring. Geldlening. Looptijd. Opeisbaarheid. Geldlening van onbepaalde tijd. Opeisen van de schuld. Moment van aanvang van de verjaringstermijn. Natuurlijke verbintenis.

1 mei 2024|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Verjaring. Geldlening. Looptijd. Opeisbaarheid. Geldlening van onbepaalde tijd. Opeisen van de schuld. Moment van aanvang van de verjaringstermijn. Natuurlijke verbintenis.

De Rechtbank Amsterdam heeft onlangs uitspraak gedaan over de vraag of een vordering uit geldlening was verjaard. Moeder is overleden op 23 mei 2015 en vader op 5 september 2018. [...]

Erfrecht. Mantelzorg. Overboekingen van bankrekeningen van erflater. Pinpasopnames. Misbruik van omstandigheden? Normaal uitgavenpatroon? Levensonderhoud. Bewijs.

24 april 2024|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Mantelzorg. Overboekingen van bankrekeningen van erflater. Pinpasopnames. Misbruik van omstandigheden? Normaal uitgavenpatroon? Levensonderhoud. Bewijs.

De Rechtbank Gelderland heeft onlangs uitspraak gedaan over de vraag of overboekingen en pinpasopnames van de bankrekeningen van de erflater onrechtmatig waren. Erflater is de op 26 juli 2022 overleden [...]

Erfrecht. Uitvaart. Crematie. Uitleg van de laatste wil van de erflater. Wat dient er te gebeuren met het as van de erflater? Wet op de Lijkbezorging. Afgifte. Bestemming.

16 april 2024|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Uitvaart. Crematie. Uitleg van de laatste wil van de erflater. Wat dient er te gebeuren met het as van de erflater? Wet op de Lijkbezorging. Afgifte. Bestemming.

De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft onlangs uitspraak gedaan over de vraag wat er na de crematie diende te gebeuren met het as van de erflater. Aanleiding voor deze voor partijen emotionele [...]

Erfrecht. Onrechtmatige daad. Informatieverstrekking door familieleden over crematie. Opzettelijke verzwijging? Immateriële schadevergoeding. Causaal verband. Toetsing.

8 april 2024|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Onrechtmatige daad. Informatieverstrekking door familieleden over crematie. Opzettelijke verzwijging? Immateriële schadevergoeding. Causaal verband. Toetsing.

De Rechtbank Rotterdam heeft onlangs uitspraak gedaan over de vraag of een opzettelijke verzwijging door familieleden tegenover een ander familielid over de crematie van een ouder een onrechtmatige daad was. [...]

Oudere blog items

Erfrecht. IPR. Erfrechtverordening. Bevoegdheid. Rechtsmacht. Laatste gewone verblijfplaats van de erflater. Duurzame band. Vaste verblijfplaats. Bewijs. Toetsing. Stilzwijgende forumkeuze?

8 januari 2024|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. IPR. Erfrechtverordening. Bevoegdheid. Rechtsmacht. Laatste gewone verblijfplaats van de erflater. Duurzame band. Vaste verblijfplaats. Bewijs. Toetsing. Stilzwijgende forumkeuze?

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.