Afbreken van onderhandelingen over de koop van aandelen

Van onze advocaat bedrijfsovername. Onlangs heeft het Gerechtshof Den Haag uitspraak gedaan over het afbreken van onderhandelingen over de koop van aandelen op basis van een letter of intent en op basis van een due diligence onderzoek. Partijen zijn niet tot overeenstemming gekomen over de condities van de koop en verkoop van de aandelen in [...]

By |2017-06-30T04:54:47+01:0030 juni 2017|

Inzage in administratie en afleggen van rekening en verantwoording bij verdeling nalatenschap?

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Noord-Nederland heeft op 7 maart 2017 uitspraak gedaan over de verdeling van een erfenis en over het afleggen van rekening en verantwoording en de afgifte van of inzage in de administratie van de betreffende erfenis. De advocaat van erfgenaam A vordert, samengevat, verdeling van de nalatenschap van erflater [...]

By |2017-06-29T05:29:01+01:0029 juni 2017|

Verhaal op aandelen in een besloten vennootschap

Van onze advocaat contractenrecht. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 21 maart 2017 uitspraak gedaan over het verhaal op aandelen in een besloten vennootschap. De door de rechtbank vastgestelde feiten kunnen als volgt worden samengevat. Appellant is bij vonnis van 23 juli 2014 veroordeeld tot betaling aan geïntimeerde van € 388.214,-, te vermeerderen met wettelijke rente [...]

By |2017-06-28T07:02:54+01:0028 juni 2017|

Verzoek meerderheidsaandeelhouder in kort geding tot bijeenroepen algemene vergadering met het doel bestuurder te ontslaan

Van onze advocaat aandeelhouder ondernemingsrecht. Op 24 april 2017 heeft de Rechtbank Rotterdam uitspraak gedaan over een verzoek van de meerderheidsaandeelhouder in een BV tot het bijeenroepen van de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) met agendering van het ontslag en de benoeming van een bestuurder van de onderneming. De advocaat van gedaagde heeft een niet-ontvankelijkheidverweer [...]

By |2017-06-27T06:15:59+01:0027 juni 2017|

Vordering tot verdeling van een beneficiair aanvaarde nalatenschap

Van onze advocaat verdeling erfenis. De advocaat-generaal bij de Hoge Raad heeft onlangs het juridisch kader van een vordering tot verdeling van een beneficiair aanvaarde erfenis, waarvan de vereffening niet is voltooid, kort uiteengezet. Verplichting tot wettelijke vereffening bij beneficiaire aanvaarding Beneficiaire aanvaarding van een erfenis door één of meer erfgenamen leidt ertoe dat de [...]

By |2017-06-27T06:14:14+01:0027 juni 2017|

Bestuurdersaansprakelijkheid van een uitgetreden bestuurder?

Van onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid ondernemingsrecht. Op 31 maart 2017 heeft de Rechtbank Amsterdam uitspraak gedaan over een vordering jegens een voormalig bestuurder van een BV op grond van bestuurdersaansprakelijkheid. De bestuurder was uitgetreden toen het waarschijnlijk werd dat de schuldeiser een vordering had op de BV. Bestuurdersaansprakelijkheid voor het onbetaald en onverhaalbaar blijven van een [...]

By |2017-06-26T06:06:24+01:0026 juni 2017|

Verhuur in strijd met de splitsingsakte?

Van onze advocaat VvE. Op 22 maart 2017 heeft de Rechtbank Gelderland uitspraak gedaan over de vraag of het verhuur van een ruimte als horecagelegenheid in strijd was met de splitsingsakte. De Vereniging van Eigenaars (VvE) vordert het verbod van de verhuur van de ruimte op de begane grond van het pand aan een horecaonderneming. [...]

By |2017-06-26T06:04:17+01:0026 juni 2017|

Is uit een Letter of Intent een koopovereenkomst ontstaan?

Van onze advocaat bedrijfsovername. Onlangs heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uitspraak gedaan over de vraag of uit een Letter of Intent een koopovereenkomst is ontstaan. Aan de orde is of de Letter of intent (LOI) en de Letter of amendment (LOA) onderhandelingsverplichtingen voor R in het leven hebben geroepen, zoals P in hoger beroep heeft gesteld. [...]

By |2017-06-24T11:04:19+01:0024 juni 2017|

Verjaring van de vordering tot het opeisen van het kindsdeel

Van onze advocaat kindsdeel erfenis. Onlangs heeft de Rechtbank Noord-Nederland uitspraak gedaan over de verjaring van vordering tot het opeisen van het kindsdeel in een erfenis. De advocaat van eiseres legt het volgende aan de vorderingen ten grondslag. Het kindsdeel wordt vooralsnog becijferd op een bedrag van € 51.145,33 inclusief rente. Gedaagde is als enig [...]

By |2017-06-24T11:02:13+01:0024 juni 2017|
Go to Top