Verzoek verwerping nalatenschap namens minderjarigen. Europese Erfrechtverordening. Gewone verblijfplaats van de erflater en alternatieve bevoegdheid.

Van onze advocaat kindsdeel. De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 20 februari 2019 uitspraak gedaan over een verzoek tot het verwerping van een nalatenschap namens een minderjarige ex artikel 4:193 BW. Europese Erfrechtverordening. Verzoekers vragen de kantonrechter op grond van artikel 4:193 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) machtiging om de nalatenschap van erflater namens [...]

By |2019-06-27T07:15:09+01:0027 juni 2019|

Verdeling ontbonden huwelijksgemeenschap en daarin vervatte nalatenschap. Gebruiksvergoeding. Verdeling huuropbrengsten.

Van onze advocaat verdeling erfenis. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 30 april 2019 uitspraak gedaan over de verdeling van een ontbonden huwelijksgemeenschap en de daarin vervatte nalatenschap. Gebruiksvergoeding. Verdeling huuropbrengsten. Appellanten hebben geïntimeerden opgeroepen voor dit hof verder te procederen na verwijzing door de Hoge Raad. Verdeling ontbonden huwelijksgemeenschap en daarin vervatte nalatenschap. Gebruiksvergoeding. Verdeling [...]

By |2019-06-22T07:51:41+01:0022 juni 2019|

Rekening en verantwoording executeur. Verrekening gepretendeerde vordering executeur op erflater met opbrengst nalatenschap. Processueel ondeelbare rechtsverhouding, niet alle erfgenamen in procedure betrokken.

Van onze advocaat executeur. De Rechtbank Rotterdam heeft op 3 mei 2019 uitspraak gedaan over het afleggen van rekening en verantwoording door de executeur. Verrekening gepretendeerde vordering executeur op erflater met opbrengst nalatenschap. Processueel ondeelbare rechtsverhouding, niet alle erfgenamen in procedure betrokken. Eiseres legt het volgende aan haar vordering ten grondslag. Gedaagde is door de [...]

By |2019-06-16T07:11:16+01:0016 juni 2019|

Contractenrecht. Matiging van een contractuele boete.

Van onze advocaat contractenrecht. De Advocaat-Generaal bij het Parket bij de Hoge Raad heeft op 5 april 2019 in zijn conclusie de reikwijdte van het matigingsrecht van een contractuele boete door de rechter besproken. Matiging van een contractuele boete ex art. 6:94 BW. Heeft het hof de tot terughoudendheid nopende maatstaf inzake matiging miskend door [...]

By |2019-06-06T04:33:15+01:006 juni 2019|
Go to Top