Erfrecht. IPR. Valt een krachtens buitenlands erfrecht zonder uitsluitingsclausule verkregen erfrechtelijke verkrijging in de Nederlandse huwelijksgoederengemeenschap?

Het Gerechtshof Den Haag heeft op 30 maart 2022 uitspraak gedaan over de vraag of een krachtens buitenlands erfrecht zonder uitsluitingsclausule verkregen erfrechtelijke verkrijging in de Nederlandse huwelijksgoederengemeenschap viel. De rechtbank had eerder geoordeeld dat de geldsom die de man krachtens het Spaanse testament - waarin geen uitsluitingsclausule was opgenomen - van zijn Spaanse vader [...]

By |2022-11-27T09:46:35+01:0027 november 2022|

Erfrecht. Afwikkeling van een nalatenschap. Kosten van vereffening. Kosten van executele. Schulden van de nalatenschap. Kosten van een notaris. Bemiddeling. Uitvaartkosten.

De Rechtbank Overijssel heeft op 12 oktober 2022 uitspraak gedaan over de kosten van vereffening, de kosten van executele en de schulden van de nalatenschap. De vraag die partijen verdeeld houdt, is of de gemaakte kosten in verband met notariële bijstand kunnen worden aangemerkt als vereffeningskosten in de zin van artikel 4:7 lid 1 sub [...]

By |2022-11-20T11:09:19+01:0020 november 2022|

Erfrecht. Zuivere aanvaarding. Verzoek machtiging om een nalatenschap alsnog beneficiair te mogen aanvaarden. Onbekende schuld van de nalatenschap? Termijn voor indienen verzoek.

De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 18 oktober 2022 uitspraak gedaan over een verzoek tot machtiging om een nalatenschap alsnog beneficiair te mogen aanvaarden vanwege een onbekende schuld van de nalatenschap. In 2021 is overleden de heer A. Erflater heeft bij testament, verleden op 11oktober 2018, over zijn nalatenschap beschikt. Erflater is in zijn testament niet [...]

By |2022-11-13T08:29:42+01:0013 november 2022|

Erfrecht. Legitieme. Vereffening. Uitdelingslijst. Waardebepaling. Peildatum. Afwijking van het uitgangspunt van waardering op tijdstip van overlijden erflater. Redelijkheid en billijkheid.

De Rechtbank Noord-Nederland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de waardering van de goederen uit een nalatenschap ter berekening van de legitieme. Het gaat in deze zaak om de vraag of de bezwaren die opposant heeft tegen de door de vereffenaren opgestelde uitdelingslijst terecht zijn en of de uitdelingslijst vernietigd moet worden dan wel [...]

By |2022-11-06T07:41:19+01:006 november 2022|
Go to Top