Non-conformiteit bij koop woning. Gebreken dak? Mededelingsplicht verkoper en onderzoekplicht koper. Gebreken bekend bij verkoper?

Van onze advocaat contractenrecht. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 14 november 2017 uitspraak gedaan over de non-conformiteit bij de koop van een woning. Gebreken dak? Mededelingsplicht verkoper en onderzoekplicht koper. Gebreken bekend bij verkoper? Aan de vorderingen hebben appellanten c.s. ten grondslag gelegd, dat het rieten dak van de woning gebreken vertoont, die ten tijde [...]

By |2018-03-31T02:14:41+01:0031 maart 2018|

Verbod tot een emissie van aandelen? Verwateren van aandelen? Belangenverstrengeling?

Van onze advocaat aandeelhouder. De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 29 november 2017 in kort geding uitspraak gedaan over een verbod tot een emissie van aandelen en het verwateren van aandelen. R vordert samengevat – S te verbieden uitvoering te geven aan het – naar de mening van R vermeende – aandeelhoudersbesluit tot uitgifte van aandelen [...]

By |2018-03-30T02:23:01+01:0030 maart 2018|

Nietig testament? Stoornis van de geestvermogens? Is de wilsverklaring onder invloed van de geestelijke stoornis gedaan?

Van onze advocaat erfrecht. Het Gerechtshof Amsterdam heeft onlangs uitspraak gedaan over de vraag of een testament nietig was op grond van de wilsonbekwaamheid van de erflater. Stoornis van de geestvermogens? Is de wilsverklaring onder invloed van de geestelijke stoornis gedaan? Geïntimeerden hebben in eerste aanleg gevorderd primair (I) te verklaren voor recht dat de [...]

By |2018-03-29T02:44:57+01:0029 maart 2018|

Bestuurdersaansprakelijkheid. Onrechtmatige daad jegens individuele schuldeiser? Verhaalsbenadeling?

Van onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid. Het Gerechtshof Den Haag heeft op 26 september 2017 uitspraak gedaan over bestuurdersaansprakelijkheid. Onrechtmatige daad jegens individuele schuldieser. Verhaalsbenadeling (verrekening door DGA van schuld aan vennootschap in rekening-courant met salarisbetaling vlak voor faillissement). Het gaat in deze zaak om de vraag of geïntimeerde (als bestuurder van EU) naast de vennootschap aansprakelijk [...]

By |2018-03-23T08:36:56+01:0023 maart 2018|

Executiegeschil erfgenaam tegen executeur. Ontruiming panden die tot nalatenschap behoren?

Van onze advocaat erfrecht. De Rechtbank Rotterdam heeft op 17 november 2017 uitspraak gedaan in kort geding betreffende een executiegeschil van één der erfgenamen tegen de executeur ter zake van vonnis kantonrechter tot ontruiming van een aantal verhuurde kamers in drie panden die tot de nalatenschap behoren. Misslag of noodtoestand? De onderhavige zaak betreft (mede) [...]

By |2018-03-22T04:45:47+01:0022 maart 2018|

Koopovereenkomst woning. Tijdig beroep op financieringsvoorbehoud? Matiging boete?

Van onze advocaat contractenrecht. De Rechtbank Limburg heeft op 17 januari 2018 uitspraak gedaan over een koopovereenkomst met betrekking tot een woning. Koper heeft geen rechtsgeldig beroep gedaan op de ontbindende voorwaarde (financieringsvoorbehoud). Verzoek tot matiging van de overeengekomen boete. Koopovereenkomst woning. Tijdig beroep op financieringsvoorbehoud? De kantonrechter is met eisende partij van oordeel dat [...]

By |2018-03-21T04:37:13+01:0021 maart 2018|

Enquêterecht. Wanbeleid in onderneming. Declaratiegedrag. Onmiddellijke voorziening. Bijeenroepen van aandeelhoudersvergadering.

Van onze advocaat aandeelhouder. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 23 oktober 2017 uitspraak gedaan over het wanbeleid in een onderneming. Bij wijze van onmiddellijke voorziening wordt een bestuurder benoemd en wordt bepaald dat in afwijking van een bepaling in de statuten alleen het bestuur beslist over het bijeenroepen van een aandeelhoudersvergadering dat dat alleen het [...]

By |2018-03-17T04:03:49+01:0017 maart 2018|

Niet-nakoming koopovereenkomst onroerend goed. Gebrek? Bekendheid met het gebrek? Dwaling?

Van onze advocaat contractenrecht. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 7 november 2017 uitspraak gedaan over niet-nakoming van een koopovereenkomst met betrekking tot onroerend goed. Gebrek? Bekendheid met het gebrek? Dwaling? De gebreken aan de dakconstructie van het pand De vennootschap heeft aan haar beroep op dwaling (mede) ten grondslag gelegd dat zij ten tijde van [...]

By |2018-03-13T05:55:12+01:0013 maart 2018|

Beheer van gelden en administratie van erflater. Onrechtmatige uitgaven van en/of-rekening? Volmacht? Schenking? Bewijs en stelplicht van misbruik van omstandigheden bij schenking.

Van onze advocaat erfrecht. De Rechtbank Rotterdam heeft op 12 oktober 2017 uitspraak gedaan over het beheer van gelden en administratie van erflater. Onrechtmatig uitgaven gedaan van en/of-rekening? Volmacht? Schenking? Bewijs en stelplicht van misbruik van omstandigheden bij schenking. Eiser vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, gedaagde te veroordelen aan hem te betalen een bedrag [...]

By |2018-03-12T05:18:20+01:0012 maart 2018|

Vordering tot verdeling van nalatenschap in reconventie. Betrekken van alle deelgenoten. Wettelijke vereffening.

Van onze advocaat erfrecht. De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 6 september 2017 uitspraak gedaan over een vordering tot verdeling van nalatenschap in reconventie. Noodzaak van het betrekken van alle deelgenoten in de nalatenschap. Wettelijke vereffening. Voor een vordering van gedaagde strekkende tot verdeling van de nalatenschap is het rechtens noodzakelijk dat alle deelgenoten in die [...]

By |2018-03-09T05:15:26+01:009 maart 2018|
Go to Top