Erfrecht. Legitieme. Giften. Inkorting. Dient de executeur of de legitimaris een vordering tot inkorting in te stellen jegens de begiftigde? Hoedanigheid van een procespartij.

De Rechtbank Rotterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag wie de vordering tot inkorting diende in te stellen jegens de begiftigde. Op 8 december 2017 is te A overleden de erflater. Erflater heeft drie kinderen achtergelaten, te weten A, B en gedaagde. Erflater heeft bij testament van 20 juli 2011 over zijn [...]

By |2023-01-30T08:20:31+01:0030 januari 2023|

Erfrecht. Verdeling van een nalatenschap. Vorderingen van nalatenschap op deelgenoten. Verjaring van rechtsvordering tot nakoming? Klachtplicht. Rechtsverwerking?

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft enige tijd uitspraak gedaan over de vraag of bij de verdeling van een nalatenschap een rechtsvordering tot nakoming van een overeenkomst was verjaard. Deze zaak gaat om de afwikkeling van de nalatenschappen van de vader en moeder. De erfgenamen zijn de drie kinderen : appellant en de twee geïntimeerden. Erfrecht. Verdeling [...]

By |2023-01-23T11:55:01+01:0023 januari 2023|

Erfrecht. Vereffening. Is de vereffenaar tekort geschoten in zijn taak? Informatieverstrekking door vereffenaar over de legitieme. Giften. Benoeming van een opvolgend vereffenaar.

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of de vereffenaar in een nalatenschap tekort was geschoten in de uitoefening van zijn taak. Een vereffenaar heeft tot taak de nalatenschap als een goed vereffenaar te beheren en te vereffenen (art. 4:211 lid 1 BW). Als onderdeel van deze algemene taak [...]

By |2023-01-16T09:56:13+01:0016 januari 2023|

Erfrecht. Procesrecht. Procederen tegen een mede-erfgenaam. Onrechtmatige daad. Gemeenschap. Deelgenoten. Belang. Ontvankelijkheid wegens proceseconomische redenen?

De Rechtbank Rotterdam heeft op enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of eiser ontvankelijk was in haar vordering vanwege het feit dat zij als deelgenoot, als erfgenaam, deze vordering had ingesteld tegen een andere deelgenoot, een andere erfgenaam, in de nalatenschap. Eiseres heeft gesteld dat gedaagde voorafgaand aan het overlijden van erflaatster € [...]

By |2023-01-09T08:11:54+01:009 januari 2023|
Go to Top