Erfrecht. Waardering van onroerend goed. Waardebegrip. Marktwaarde in verpachte staat. Deskundigenrapport. Peildatum. Motiveringsplicht ten aanzien van deskundigenrapport.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 5 juli 2022 uitspraak gedaan over de vraag of wat onder de marktwaarde diende te worden verstaan bij de waardering van onroerend goed (grond) bij de verdeling van een erfenis. Deze zaak betreft de verdeling van (een) nalatenschap(pen) tussen familieleden, die al verscheidene jaren in onmin (appellant aan de ene [...]