De rol van de makelaar bij een vastgoedtransactie

Van onze advocaat contractenrecht. De Rechtbank Rotterdam heeft op 14 juli 2017 uitspraak gedaan over een vastgoedtransactie tussen professionele partijen, ieder bijgestaan door een makelaar. Is er een overeenkomst tot stand gekomen? De advocaat van G vordert zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, gedaagde te veroordelen om binnen twee dagen na betekening van het vonnis over [...]

By |2017-10-30T07:36:33+01:0030 oktober 2017|

Wanbeleid van de onderneming en patstelling in het bestuur?

Van onze advocaat aandeelhouder. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 18 juli 2017 uitspraak gedaan over het wanbeleid van een onderneming en de patstelling in het bestuur. Twijfel aan een juist beleid De advocaat van A heeft aan zijn verzoek ten grondslag gelegd dat er gegronde redenen zijn voor twijfel aan een juist beleid en een [...]

By |2017-10-26T06:42:43+01:0026 oktober 2017|

De termijn voor het instellen van hoger beroep

Van onze advocaat contractenrecht. De Hoge Raad heeft op 1 september 2017 meer duidelijkheid gegeven over de termijn voor het instellen van hoger beroep. Het hof had eiser niet-ontvankelijk verklaard in het door hen ingestelde hoger beroep. Daartoe had het hof als volgt overwogen: Op grond van artikel 358, tweede lid van het Wetboek van [...]

By |2017-10-23T06:06:06+01:0023 oktober 2017|

Uitkoop van aandeelhouders, prijsbepaling van aandelen en het 90% criterium bij openbaar bod

Van onze advocaat aandeelhouder. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 4 april 2017 uitspraak gedaan over de prijsbepaling van aandelen en het 90% criterium bij openbaar bod bij uitkoop van aandeelhouders. De advocaat van R heeft haar vordering primair gegrond op artikel 2:359c BW. Royal R was ten tijde van het uitbrengen van het openbaar bod [...]

By |2017-10-18T07:24:39+01:0018 oktober 2017|

Non-conformiteit bij koop woning : levert geluidsoverlast een gebrek op?

Van onze advocaat contractenrecht. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 29 augustus 2017 uitspraak gedaan over de verkoop van een woning. De vraag was of geluiden die de buren maken een gebrek opleveren. Rechtvaardigen de vastgestelde gebreken de ontbinding van de koopovereenkomst? De klachtplicht Het meest vergaande verweer van de advocaat appellanten is dat geïntimeerden niet [...]

By |2017-10-16T06:53:01+01:0016 oktober 2017|

Overdracht van aandelen : uitleg earn-out regeling : wanprestatie wegens tegenvallende resultaten ten opzichte van prognoses?

Van onze advocaat bedrijfsovername. De Rechtbank Noord-Nederland heeft onlangs uitspraak gedaan over de uitleg van een earn-out regeling bij de verkoop van aandelen van een onderneming. Is er sprake van wanprestatie wegens tegenvallende resultaten ten opzichte van prognoses? Tussen partijen is in de eerste plaats in geschil of C Holding op grond van het bepaalde [...]

By |2017-10-13T07:00:15+01:0013 oktober 2017|

Bestuurdersaansprakelijkheid bij de vereffening van een besloten vennootschap?

Van onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid. Het Gerechtshof Den Haag heeft op 18 juli 2017 uitspraak gedaan over de vraag op sprake was van bestuurdersaansprakelijkheid bij de vereffening van een besloten vennootschap. Aan haar vordering heeft de advocaat van J, samengevat, ten grondslag gelegd dat appellant, als voormalig bestuurder van A B.V., hoofdelijk en persoonlijk aansprakelijk is [...]

By |2017-10-11T05:52:37+01:0011 oktober 2017|

Toetsing van beleid bij de overname van een onderneming door middel van een activatransactie

Van onze advocaat bedrijfsovername. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 17 mei 2017 uitspraak gedaan over de gang van zaken rond de overname van een onderneming door middel van een activatransactie. De advocaat van A heeft aan zijn verzoek ten grondslag gelegd dat er gegronde redenen zijn voor twijfel aan een juist beleid van en een [...]

By |2017-10-06T07:24:21+01:006 oktober 2017|

Wanbeleid in onderneming door patstelling van bestuurders?

Van onze advocaat aandeelhouder. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 4 mei 2017 uitspraak gedaan over de vraag of sprake was van wanbeleid in een onderneming door de patstelling van bestuurders. De advocaat van verzoeker heeft aan zijn verzoek ten grondslag gelegd dat er gegronde redenen zijn voor twijfel aan een juist beleid en een juiste [...]

By |2017-10-04T06:26:03+01:004 oktober 2017|
Go to Top