Erfrecht. Internationaal privaatrecht. IPR. Erfrechtverordening. Erfrecht-Vo. Bevoegdheid. Toepasselijk recht. Laatste gewone verblijfplaats. Onroerend goed. Toetsing.

De Rechtbank Den Haag heeft onlangs uitspraak gedaan over de rechtsmacht en het toepasselijke op grond van de Erfrechtverordening. Deze procedure gaat over het recht dat van toepassing is op de vererving en de afwikkeling van het vermogen van de heer A (hierna de erflater). Erflater is op 22 september 2019, op zestigjarige leeftijd, overleden [...]

By |2023-12-18T16:16:17+01:0018 december 2023|

Erfrecht. Aanvaarding van nalatenschap. Zuivere aanvaarding? Ondubbelzinnige gedraging. Beheer of beschikkingshandelingen? Betaling van schulden en overboeking van gelden.

De Rechtbank Den Haag heeft onlangs uitspraak gedaan over de vraag of een nalatenschap zuiver was aanvaard door het verrichten van beschikkingshandelingen. Eisers zijn kinderen van erflaatster, overleden op 8 augustus 2018. Gedaagde was ten tijde van haar overlijden de partner van erflaatster. Gedaagde stelt dat hij de nalatenschap van erflaatster heeft aanvaard onder het [...]

By |2023-12-12T09:22:08+01:0012 december 2023|

Erfrecht. Legaat in testament. Verzoek tot wijziging van een legaat op de voet van artikel 4:123 BW. Last. Legaat onder verplichting. Verzorging huisdieren. Opheffing van legaat?

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft onlangs uitspraak gedaan over een verzoek tot wijziging van een legaat onder verplichting. Erflaatster heeft op 22 november 2018 haar (laatste) testament gemaakt. In dat testament heeft zij de S tot haar enig erfgenaam benoemd, onder de last van diverse legaten. Eén van die legaten is voor verzoeker en luidt als [...]

By |2023-12-04T07:09:08+01:004 december 2023|
Go to Top