Erfrecht. Beroepsaansprakelijkheid van de notaris. Beheer over de nalatenschap. Overeenkomst van opdracht. Volmacht. Taak als executeur? Schenking. Tekortkoming.

De Rechtbank Noord-Nederland heeft onlangs uitspraak gedaan over de beroepsaansprakelijkheid van de notaris over het in opdracht gevoerde beheer over een nalatenschap. Eiser stelt dat de notaris in zijn taak als executeur, dan wel bij de uitvoering van de overeenkomst van opdracht, tekort is geschoten in zijn zorgplicht. De notaris is volgens eiser onduidelijk geweest [...]

By |2024-05-29T07:18:09+01:0029 mei 2024|

Erfrecht. Testament. Fideï-commis. Tweetrapsmaking. Beschikkingsbevoegdheid. Fideï-commissair vermogen. Verklaring van erfrecht. Bevoegdheid beschikkingshandelingen.

Het Gerechtshof Amsterdam heeft onlangs uitspraak gedaan over een tweetrapsmaking in een testament. Erflaatster is de dochter en enig kind van haar vooroverleden ouders. Deze hadden tijdens hun leven gelijkluidende testamenten opgemaakt met daarin opgenomen een fideï-commis (tweetrapsmaking) waarbij zij hun dochter tot bezwaard erfgenaam hadden benoemd en de Stichting S (hierna: klaagster) tot verwachter. [...]

By |2024-06-05T08:19:06+01:0022 mei 2024|

Erfrecht. Vereffening. Bevoegdheid van de vereffenaar. Behoort het tot de taak van de vereffenaar om de vernietiging of de nietigheid van een overeenkomst in te roepen? Beheer.

De Rechtbank Limburg heeft onlangs uitspraak gedaan over de vraag of het inroepen van de vernietiging of de nietigheid van een overeenkomst in te roepen tot de taak en de bevoegdheid van de vereffenaar behoorde. Gedaagden vorderen een verklaring voor recht dat het tot de taak van de Vereffenaar behoort om tijdig de nietigheid van [...]

By |2024-05-16T09:21:47+01:0016 mei 2024|

Erfrecht. Verdeling van een nalatenschap. Gebruiksvergoeding op grond van getaxeerde waarde woning. Moment waarop gebruiksvergoeding verschuldigd is. Verlaten van woning.

De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft onlangs uitspraak gedaan over de vraag op welk moment een gebruiksvergoeding verschuldigd was. Partijen zijn broer en zus van elkaar. Hun moeder, mevrouw A (erflaatster) is overleden in 2018. Erflaatster heeft bij testament over haar nalatenschap beschikt. Zij heeft partijen als enige erfgenamen achtergelaten. Tot de nalatenschap behoort een onroerende zaak [...]

By |2024-05-07T10:40:46+01:007 mei 2024|

Erfrecht. Verjaring. Geldlening. Looptijd. Opeisbaarheid. Geldlening van onbepaalde tijd. Opeisen van de schuld. Moment van aanvang van de verjaringstermijn. Natuurlijke verbintenis.

De Rechtbank Amsterdam heeft onlangs uitspraak gedaan over de vraag of een vordering uit geldlening was verjaard. Moeder is overleden op 23 mei 2015 en vader op 5 september 2018. Zij hebben op 1 december 1977 een testament opgemaakt. Volgens het testament van moeder zijn vader, eiser en gedaagde ieder voor gelijke delen erfgenamen van [...]

By |2024-05-01T09:00:13+01:001 mei 2024|
Go to Top