Als ondernemer kunt u op verschillende wijzen met insolventie te maken krijgen. Het kan natuurlijk zo zijn dat uw eigen onderneming in zwaar weer verkeert. Als het goed is hebt u op dat terrein weinig of geen ervaring. Dat betekent wel dat u waarschijnlijk hulp van buitenaf nodig hebt om u de juiste weg te wijzen.

Veel hangt daarbij af van de oorzaken van de financiële problemen waarin uw onderneming is geraakt en de vraag, hoe hoog de financiële nood is.

Liquiditeit

Door verschillende oorzaken kan uw eigen onderneming in liquiditeitsproblemen raken. Als uw omzet daalt en de vaste kosten doorlopen, is dat risico groot. U moet  in dat geval tijdig uw bakens verzetten. Vaste kosten moeten worden verlaagd, waardoor u beter kunt inspelen op pieken en dalen in uw omzet. Vaste kosten kunnen bijvoorbeeld worden teruggebracht door te verhuizen naar een goedkopere locatie, door personeelsreductie of door het openbreken van bestaande financieringscontracten met betrekking tot bedrijfsmiddelen.

Bankkrediet

De relatie met uw bank is in deze periode cruciaal. Zij kan u met raad en daad bijstaan, maar ook uw meest geduchte tegenstander blijken te zijn. De bank van haar zijde mag niet te lichtzinnig een bestaand krediet opzeggen, maar aan de andere kant ook niet haar risico te veel laten oplopen. De bank is daarom altijd geneigd om aanvullende zekerheid te verlangen. De ondernemer moet kunnen besluiten of de onderneming nog voldoende overlevingskansen heeft om het verstrekken van extra zekerheden te rechtvaardigen.

Doorstart

Het kan zijn dat uw onderneming al te ver in de problemen zit, waardoor deze niet meer te redden valt. Toch hoeft dit niet het einde te betekenen. Een doorstart na faillissement biedt de mogelijkheid om het gezonde deel van uw onderneming met minder personeel  rendabel  voort te zetten .

Advies

Afhankelijk van de feitelijke situatie moeten er keuzes worden gemaakt.  Een doorsnee ondernemer kan dit niet op eigen kracht. Hij krijgt te maken met een vaak ingewikkelde contractuele relatie met de bank en  moeilijk te doorgronden wetgeving op het gebied van het faillissementsrecht. Bestuurdersaansprakelijkheid ligt op de loer. Wat kan wel en wat kan niet in deze fase? Er is een goede kennis van de complexe wet- en regelgeving voor nodig om u zonder kleerscheuren door deze moeilijke periode te helpen

Uw wederpartij is (bijna) failliet

Het kan ook zijn dat uw wederpartij in ernstige liquiditeitsproblemen verkeert of zelfs al failliet is. Zeker als er nog lopende contracten zijn en uw onderneming uit dien hoofde nog prestaties moet leveren, is het lastig beslissen hoe met deze situatie om te gaan. Bent u wel gehouden om de verplichtingen uit de overeenkomst na te komen, als onzeker is of de wederpartij nog in staat is om voor de nog te leveren prestaties te betalen? Kunt u in deze fase uw risico verlagen door extra zekerheden te verlangen? Kan een curator in geval van faillissement u verplichten om alsnog na te komen? Dat zijn zomaar wat veel voorkomende vragen waar wij het antwoord op hebben.

Voor vragen over faillissement, doorstart, zekerheden en bestuurdersaansprakelijkheid kunt u contact opnemen met Paul Veerman