Advocaat ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht is een veelzijdige discipline binnen de rechtspraak. Als ondernemer bent u immers van vele markten thuis. U krijgt (mogelijk) te maken met aandeelhouders en de daarbij horende geschillen, of verregaande aansprakelijkheidskwesties. Maar ook zaken als patenten (en de inbreuk hierop), beursintroducties, fusies en overnames en uiteraard faillissementen komen aan de orde.

Indien er bijvoorbeeld sprake is van een ruzie of een contractbreuk, wilt u uiteraard precies weten wat uw rechten én plichten zijn. Met name op juridisch vlak, omdat een zakelijk geschil in heel wat gevallen uitdraait op een gang naar de rechter. Een gespecialiseerde advocaat ondernemingsrecht weet wat er in die situaties wat er moet gebeuren. En uiteraard geldt dat voor iedereen: van aandeelhouder tot bestuurder en van eigenaar tot overnamepartner. Stel uw vragen hier via het contactformulier.

Contractenrecht

Wanneer u afspraken maakt met bijvoorbeeld een partner, klant of medewerker, gaat u ervan uit dat die afspraken worden nagekomen. Om dat te waarborgen legt u de voorwaarden vast in een contract. Toch komt het regelmatig voor dat een contractpartij weigert te leveren, niet het goede levert of weigert te betalen. In zulke gevallen wilt u niet degene zijn die opdraait voor de geleden schade.

Bij dergelijke geschillen kunt u een beroep doen op onze advocaat. De speciaal hiervoor aangestelde advocaat contracten opereert binnen dit gevoelige spanningsveld en is goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op juridisch vlak. Hierdoor staat u sterk, mocht de zaak uiteindelijk voor de rechter komen. Onze expert binnen het vakgebied contractenrecht neemt uw zorgen voor een groot deel weg.

Bedrijfsovername

Onze advocaat is tevens een onmisbare schakel bij de aankoop van een bedrijf, een overname of een verkoop. Ongeacht de wijze van overdracht (aandelentransactie, Activa Passiva-transactie etc.), kunt u namelijk niet zonder juridisch vooronderzoek. Hierdoor verkrijgt u inzicht in de financiële positie van de onderneming en komt u meer te weten over de verwachtingen op lange en korte termijn.

In het geval van aankoop of overname wilt u er zeker van zijn dat er in de toekomst geen lijken uit de kast komen. Een gespecialiseerde en vakkundige advocaat ondernemingsrecht helpt u met de screening en voorziet u van advies. Door uzelf te omringen met professionals kunt u fouten voor zijn en met een prettig gevoel vooruitkijken naar de toekomst. De advocaat ondernemingsrecht biedt u extra zekerheid.

Start up

Onze advocaat is er niet alleen voor bedrijven die al enige tijd aan de weg timmeren. Ook nieuwkomers hebben baat bij gedegen advies en het inwinnen van juridische kennis. Wat dacht u bijvoorbeeld van het opstellen van een aandeelhoudersovereenkomst, of oprichtingsovereenkomst? Dat vergt specifieke kennis, die u hoogstwaarschijnlijk niet zelf in huis heeft.

Het opstellen van dergelijke overeenkomsten is van groot belang voor uw onderneming. In deze stukken staat immers tot in detail uitgelegd welke koers er gevaren gaat worden. In zo’n geval wilt u er ook zeker van zijn dat u op juridisch vlak geen missers begaat. Dat kan bijvoorbeeld grote gevolgen hebben bij toekomstige geschillen met belanghebbenden. De advocaat ondernemingsrecht is er voor u om ervoor te zorgen dat alles volgens de voorschriften in de wet wordt opgetekend.

Stel uw vragen aan ons

Zit u met een juridisch vraagstuk met betrekking tot uw bedrijf of onderneming? Op welk vlak u zich als ondernemer ook begeeft, de specialistische kennis van de advocaat ondernemingsrecht is altijd een meerwaarde. Vergewis uzelf er dus van dat u ook op dat gebied niets aan het toeval overlaat en neem contact op met een van onze specialisten. Daarvoor kunt u bellen naar 020 3980150.