Erfrecht. Verdeling nalatenschap. Is de gevorderde gebruiksvergoeding voor een lang onverdeeld gebleven onroerend goed in strijd met de redelijkheid en billijkheid?

Het Gerechtshof Den Haag heeft op 16 augustus 2022 uitspraak gedaan over de vraag of een gevorderde gebruiksvergoeding voor een lang onverdeeld gebleven onroerend goed in strijd was met de redelijkheid en billijkheid. Appellante en de zuster waren beiden erfgenamen in de nalatenschap van hun overleden moeder. Tot die nalatenschap behoorde onder meer het appartementsrecht, [...]

By |2023-02-27T10:39:36+01:0027 februari 2023|

Erfrecht. Bewijsrecht. Schuldbekentenis. Bewijskracht van akte. Overeenkomst van opdracht. Erfgenamen. Akte van verdeling. Volledig handgeschreven akte? Vermelden geldsom in letters.

De Rechtbank Den Haag heeft op 6 juli 2022 uitspraak gedaan over de bewijskracht van een authentieke akte betreffende een schuldbekentenis. Op 13 januari 2020 is moeder overleden. Moeder heeft bij testament van 12 februari 2019 over haar nalatenschap beschikt. Op grond van het testament zijn haar kinderen, ieder voor een vierde gedeelte, erfgenaam. Erfrecht. [...]

By |2023-02-20T06:54:28+01:0020 februari 2023|

Erfrecht. Testament. Kan iemand die thuiszorg verleend rechten ontlenen aan het testament van degene die zij beroepsmatig verzorgd? Wet BIG. Beroepsbeoefenaren individuele gezondheidszorg.

De Rechtbank Gelderland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of iemand, die thuiszorg verleend, rechten kon ontlenen aan het testament van degene die zij beroepsmatig verzorgde. Gedaagden zijn kinderen van de heer A (de erflater) en mevrouw B (hierna: moeder). In 2015 is moeder overleden. De eiseres heeft als zorgverlener bij thuiszorgorganisatie [...]

By |2023-02-13T04:04:11+01:0013 februari 2023|

Erfrecht. Legaat van voorkeursrecht van koop van aandelen. Vormvereisten. Tijdsbepaling. Vervaltermijn. Is op juiste wijze aanspraak gemaakt op het legaat?

De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 21 september 2022 uitspraak gedaan over de vraag of er op de juiste wijze aanspraak gemaakt was op een legaat van een voorkeursrecht van koop van aandelen. Partijen zijn broers en zus van elkaar. Deze zaak gaat over de afwikkeling van de nalatenschap van hun moeder. De rechtbank behandelt in [...]

By |2023-02-06T10:09:40+01:006 februari 2023|
Go to Top