Erfrecht. Nalatenschap. Beheer. Verzoek aan de rechter tot het treffen van een beheersregeling. Behoud van de goederen en vermogen van de nalatenschap.

De Rechtbank Overijssel heeft onlangs uitspraak gedaan over een verzoek aan de rechter tot het treffen van een beheersmaatregel. Verzoekers hebben aan het verzoek ten grondslag gelegd dat erflater niet bij testament over zijn nalatenschap heeft beschikt, zodat de nalatenschap vererft volgens de wettelijke regels van erfopvolging. Waarbij te gelden heeft dat verzoekers op grond [...]

By |2023-10-30T08:58:20+01:0030 oktober 2023|

Erfrecht. Recht op informatie. Tweetrapsmaking in een testament. Recht op inzage en afschriften van bankrekeningen. Incidentele vordering. Voorlopige voorziening.

De Rechtbank Overijssel heeft onlangs uitspraak gedaan over het recht op inzage van bankrekeningen bij een tweetrapsmaking in een testament. Erflater heeft in zijn testament een tweetrapsmaking opgenomen waarbij hij – kort gezegd – gedaagde tot enige erfgename heeft benoemd en heeft bepaald dat eisers pas erven van erflater op het moment dat gedaagde is [...]

By |2023-10-23T06:47:32+01:0023 oktober 2023|

Erfrecht. Rechtspositie van een legataris. Welke rechtsvorderingen komt een legataris toe? Vorderingsrechten. Recht op boedelbeschrijving? Afleggen van rekening en verantwoording?

De Rechtbank Noord-Nederland heeft onlangs uitspraak gedaan over de vraag welke rechtsvorderingen een legataris toekwam. De rechtbank stelt voorop eiseres géén erfgenaam van erflater is, maar slechts een legataris met op grond van artikel 4:117 van het Burgerlijk Wetboek (BW) een vorderingsrecht. Erfrecht. Rechtspositie van een legataris. Welke rechtsvorderingen komt een legataris toe? Vorderingsrechten. Recht [...]

By |2023-10-16T08:55:26+01:0016 oktober 2023|

Erfrecht. Kort geding over de vraag of erfgenamen moeten meewerken aan de levering van een woning op grond van vóór overlijden van erflater gesloten koopovereenkomst.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft onlangs uitspraak gedaan over de vraag of de erfgenamen moesten meewerken aan de levering van een woning op grond van vóór overlijden van erflater gesloten koopovereenkomst. Het gaat in dit hoger beroep om het volgende. Appellanten (de kopers) hebben de woning gekocht van het echtpaar erflater en erflaatster. Het echtpaar had [...]

By |2023-10-09T09:42:20+01:009 oktober 2023|

Erfrecht. Internationaal erfrecht. IPR. Vaste woon- of verblijfplaats. Verhuizing naar Verenigd Koninkrijk. Heeft erflater nog steeds een duurzame band met Nederland? Bewijs. Toetsing.

De Rechtbank Noord-Holland heeft onlangs uitspraak gedaan over de vraag of de erflater, die al lange tijd leefde in het Verenigd Koninkrijk, nog steeds een duurzame band had met Nederland. Erflater is overleden in 2019. Eiseres is de zus van erflater en is samen met B (de andere zus van erflater) erfgenaam van erflater. Zij [...]

By |2023-10-02T06:49:43+01:002 oktober 2023|
Go to Top