Afleggen van rekening en verantwoording door de executeur. Onduidelijkheden in de afgelegde rekening en verantwoording? Dagvaarden van een gewezen executeur.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 5 augustus 2020 uitspraak gedaan over het afleggen van rekening en verantwoording door de executeur. De executeurs hebben na het overlijden van erflater de benoeming tot executeur aanvaard. Op 12 mei 2016 hebben de executeurs uit de nalatenschap de erfdelen uitgekeerd aan de erfgenamen. Op 24 augustus 2016 hebben de [...]

By |2020-09-28T10:26:30+01:0028 september 2020|

Heeft de erfgenaam de nalatenschap zuiver aanvaard? Beschikkingshandeling. Gift. Betaling van een schuld.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 8 september 2020 uitspraak gedaan over de vraag of een erfgenaam een nalatenschap zuiver had aanvaard vanwege het verrichten van beschikkingshandelingen. De rechtbank heeft ion eerste instantie de vraag of er zuiver is aanvaard bevestigend beantwoord. Het oordeel van de rechtbank is gebaseerd op de overweging dat appellant na het [...]

By |2020-09-21T10:19:38+01:0021 september 2020|

Erfrecht. Gedaagde is vereffenaar en erfgenaam. Is gedaagde in haar juiste hoedanigheid gedagvaard? Uitleg van een dagvaarding.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 19 augustus 2020 uitspraak gedaan over de vraag of gedaagde, als erfgenaam tevens vereffenaar, in de juiste hoedanigheid was gedagvaard. Eiseres heeft zich op het standpunt gesteld dat verweerder niet ontvankelijk is in de vorderingen, omdat men haar niet in haar hoedanigheid van vereffenaar heeft gedagvaard. Een vereffenaar in een [...]

By |2020-09-15T10:06:03+01:0015 september 2020|

Erfrecht. Vordering in incident tot het verstrekken van informatie over de nalatenschap. Voorlopige voorziening?

De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 26 augustus 2020 uitspraak gedaan over een vordering in incident tot het verstrekken van informatie over een nalatenschap. Eiser en gedaagde zijn broer en zus. In de hoofdzaak vordert eiser samengevat de verdeling van de nalatenschap. In dit incident vordert eiser bij wijze van provisionele vordering dat gedaagde wordt veroordeeld [...]

By |2020-09-07T06:15:55+01:007 september 2020|

Verzoek tot het opheffen van een testamentair bewind. Overgangsrecht.

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 2 juli 2020 uitspraak gedaan over een verzoek tot het opheffen van een testamentair bewind, ingesteld bij een testament dat was  opgemaakt vóór 1 januari 2003. Verzoek tot opheffen testamentair bewind ex artikel 4:178 lid 2 BW. Verzoeker verzoekt de rechtbank bij beschikking, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, het [...]

By |2020-09-01T06:02:02+01:001 september 2020|
Go to Top