Erfrecht. Recht van gebruik en bewoning. Vruchtgebruik. Onderhoudsplicht. Wat houdt de verplichting tot onderhoud van de woning in? Gewone lasten? Zekerheidsstelling. Legaat.

De Rechtbank Limburg heeft op 5 april 2023 uitspraak gedaan in kort geding over de vraag wat de op gedaagde rustende verplichting tot onderhoud van de woning precies inhield bij een hem verleend recht van gebruik en bewoning In geschil is wat de op gedaagde rustende verplichting tot onderhoud van de woning inhoudt bij het [...]

By |2023-07-30T12:13:00+01:0030 juli 2023|

Erfrecht. Onwaardigheid om te erven. Verduistering van een uiterste wil? Rechtsgeldigheid van een kopie van een codicil? Stelplicht en bewijs. Verstoorde familieverhoudingen.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 3 augustus 2022 uitspraak gedaan over de vraag of sprake was van een onwaardigheid om te erven van wege een gestelde verduistering of vernietiging van een codicil. Eiser en gedaagde zijn broer en zus en de kinderen van wijlen erflaatster. Eiser vordert de verdeling, althans de wijze van verdeling, van [...]

By |2023-07-20T06:37:59+01:0020 juli 2023|
Go to Top